Kutsekoolides jagub menu nii kõvadele kui pehmetele erialadele

Arvutierialad on mitu aastat olnud kutsekoolides eriti menukad.

FOTO: SCANPIX

Vastuvõtt kutsekoolidesse kestab olenevalt õppeasutusest augusti keskpaiga või lõpuni, kuid varasemate aastate statistika ning juba esitatud avalduste alusel saab erialade populaarsust üsna hästi ennustada. Tõenäoliselt on ka sel sügisel lisaks arvuti-, tehnika- ja ehituserialadele menukad ka toitlustuse ning turismiga seotud õppekavad.

Näiteks saab toitlustuse alla kuuluvaid koka, kondiitri, pagari, toidutehnoloogia ning kelneri erialasid õppida mitmes kutsekoolis üle Eesti. Neid õppekavu  saab omandada Tallinna Teeninduskoolis, Olustveres, Võrus, Rakveres, Tartus ja Kehtnas.

Tallinna Teeninduskool avab sügisel suisa kaks kokaõppe paralleelrühma nii vene kui ka eesti õppekeelega põhikoolide lõpetajatele, mullu avati ka kolm kondiitrite rühma.

«Suurem konkurss tuleb kindlasti ärijuhtimises ning turismi- ja toitlustuskorralduses. Niinimetatud pehmed erialad on populaarsed,» märkis Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppedirektor Riina Randmaa.

Tartu Kutsehariduskeskuse karjäärinõustaja Liine Karafini sõnul on mõned erialad läbi aastate populaarsed olnud, kuid Tartus on nende seas nii pehmed kui ka kõvad erialad. Tartus on põhikoolilõpetajate seas sellisteks menualadeks olnud autotehniku, arvutivõrkude, koka ja majutusteeninduse õppekavad. Keskkoolilõpetajatele mõeldud erialadest kandideeritakse enim juuksuri, autotehniku ja müügi-, äri- ning turismikorralduse kohtadele.

«Nendes valdkondades töötamine tundub ehk noorele ahvatlevam kui vähempopulaarsetel erialadel,» arvas Karafin.

Tallinna Polütehnikum ootab õppealadirektor Helen Pärgi sõnul kõige suuremat konkurssi arvutite ja arvutivõrkude ning veebispetsialisti õppekavadele, samuti ennustab ta arvukalt sisseastujaid ka energeetika-automaatika ja trükitehnoloogia erialadele.

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool püüab pakutavat haridust siduda võimalikult palju tööturu vajadustega. Sügisel avatakse just tööandjate soovitusel keskkonnatehnika lukksepa eriala osaoskuste õppekava kütte- ja ventilatsioonitööd, mis on mõeldud juba töökogemusega inimestele täiendõppeks. Kooli õppedirektori Eda Kõo sõnul on keevitaja õppekava populaarsuse taga samuti suur nõudlus tööjõuturul, seevastu autoerialad (autotehnik, -maaler, -plekksepp) on noorte seas lihtsalt populaarsed.

«Tänu Euroopa Liidu rahadele oleme uuendanud kõik õppetöökojad ja sisustanud kaasaegse tehnikaga, koolitanud õpetajaid ja võtnud tööle, uusi kogemustega õpetajaid-  loonud head tingimused kaasaegseks õppeks,» rääkis Mehhaanikakooli õppedirektor Eda Kõo.

Tallinna Lasnamäe Mehhaanikakool ja Rakvere Ametikool on viimastel aastatel investeerinud oma koolikompleksidesse ning õppetöökodade tehnikasse. Ametikool alustab juba sügisest õppetööd uuenenud ja renoveeritud hoonetes.

Samal ajal tõmmatakse aga mitmete keerulisemate arvuti- ja tehnikaerialade õpetamist kutsekoolides kokku, kuna põhikoolilõpetajate tase ja teadmised, eriti reaalainetes ei vasta vajalikele nõudmistele. Nii näiteks ei ava Tartu Kutsehariduskeskus sel sügisel põhikooli baasil enam mehhatroonika eriala ning kärbib tunduvalt, lausa poole võrra õppekohtade arvu arvutite ja arvutivõrkude erialal.

«Põhjustena saab tuua varasemaste õpilaste suurt väljalangevust antud erialalt ning eriala keerukust. Nõuded antud eriala lõpetajale on väga kõrged ning on kergemini saavutatavad peale keskhariduse omandamist.  Mehhatroonika eriala on samuti raske ja eeldab häid reaalainete teadmisi,» selgitas kooli karjäärinõustaja Liine Karafin.

Tagasi üles