Europark: rattalukk võrdub parkimismaja tõkkepuuga

Europargi autoparklas pandi mitmeid kordi parkimistrahvi eiranud autoomaniku auto ratas lukku. Lukk avati pärast seda, kui autojuht viimase trahvi kohapeal ära maksis.

FOTO: Laura Oks

OÜ EuroPark Estonia juhataja Karol Kovanen kinnitas, et parkimisvõlglaste autode rataste lukustamine on seaduslik tegevus, võrdudes sisuliselt parkimismaja tõkkepuuga.

«Juriidilise sisu poolest on parkimislepingu näol tegemist parkijaga sõlmitava kasutuslepinguga,» sõnas Kovanen, viitades võlaõigusseaduse punktile, mille kohaselt on tüüptingimused lepingu osaks, kui teisel lepingupoolel oli võimalus nende sisust teada saada.

«Parkimislepingu selliselt sõlmituks lugemist on kinnitanud ka riigikohus oma 2010. aasta lahendis (otsuse p 15). Riigikohus tunnistas, et infotahvlid parklas on lepingu sõlmimise aluseks,» sõnas Kovanen.

Ta lisas, et kui inimene jätab parkimistasu maksmata, rikub ta lepingut. «Analoog sellele on sõita parkimismajast väljudes läbi tõkkepuu, et hoiduda tasu maksmisest.»

«Leppetrahv, samuti teisaldamine ja ratta lukustamine on parkimistingimustest ehk lepingust tulenevad õiguskaitsevahendid, mida lubab rakendada võlaõigusseaduse paragrahv 101 lõige 2,» täpsustas Europargi juht ning rõhutas, et ratta lukustamine on õiguskaitsevahend korduvrikkujate ohjeldamiseks.

«Alati jääb võimalus tasulisele parkimisalale mitte siseneda, jätta auto tänavale ja maksta rohkem,» lisas ta.

Postimees kirjutas eile, et Europark paneb rattatõkise autodele, kellel on eraparkla ees mitu tasumata parkimistrahvi. Nii näiteks sattus eile Maakri tänava parklas hätta naine, kes kasutas firma autot, millele oli kogunenud üle 10 võla.

Vandeadvokaat Indrek Sirk leiab, et see tava ei ole seaduslik, sest esiteks pole selgelt tuvastatud lepingu sõlmimine ning samuti ei ole õiglane nõuda varasemate kohustuste täitmist autojuhilt, kui need võivad olla tekitanud sõiduki teised kasutajad.

Tagasi üles