Võru politsei tabas narkojõugu
Lisatud pildid! Viis meest äritsesid vähemalt 900g amfetamiiniga

Võru kriminaalpolitsei avastas suure koguse narkootilist ainet.

FOTO: Politsei

Võru kriminaalpolitsei pidas kinni viis Võrumaa meest, keda kahtlustatakse suures koguses narkootilise aine käitlemises.

Möödunud nädalal saatis Võru kriminaaltalitus prokuratuuri kriminaalasja, milles kahtlustatakse viit kohalikku meest vähemalt 900 grammi amfetamiini ja 42 ecstasy tableti käitlemises.

Meestest kaks, vanuses 31 ja 35 eluaastat, peeti kinni selle aasta märtsikuus vahetult pärast suure koguse narkootilise aine üleandmist. Isikute juurest ning nende elukoha ja sõiduki läbiotsimisel leidsid ja konfiskeerisid politseinikud 230 grammi pulbrilist ainet, mis ekspertiisis osutus amfetamiiniks.

Lisaks konfiskeeriti läbiotsimisel elukohast avastatud 24 ecstasy tabletti. Kohtu loal võeti mehed märtsikuus ka vahi alla. Kriminaalasja raames on neilt arestitud kriminaaltulu kokku 8112 euro väärtuses.

Juuli lõpus peeti kuriteos kahtlustatavana kinni sama grupi liige, 38-aastane mees, kelle elukohast avastati ohtlik lõhkeseadeldis elektridetonaatoriga. Mehele kohaldati tõkend elukohast lahkumiseks. Kuu hiljem peeti kinni veel kaks 26-aastast meest, kellele kohaldati samuti elukohast lahkumise keeld. Kriminaalmenetluses kogutud tõendid viitavad, et mehed käitlesid kokku vähemalt 900 grammi amfetamiini.

Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Vallo Koppel ütles, et tähelepanuväärne on avastatud amfetamiini kõrge puhtusaste. «Kui Lõuna-Eestis avastatakse keskmiselt 12-20 protsendilise puhtusastmega ainet, siis antud amfetamiini puhtusaste erinevates pakendites küündis 40-60 protsendini,» rääkis Koppel. Politseinike poolt ära võetud lahjendamata 230 grammist amfetamiinist saanuks edasimüümisel vähemalt 4600 eurot.

Koppel lisas, et kriminaalpolitseinike pikaajaline ja järjekindel töö viis kurjategijate tabamiseni ning ühtlasi selleni, et suleti üks kanal, mille kaudu toimetati narkootilisi aineid Võrumaale.

Kuriteos kahtlustatavatele meestele esitati kahtlustused grupiviisilises narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises, ühele meestest esitati lisaks ka kahtlustus lõhkeseadeldise ebaseaduslikus käitlemises.

Tagasi üles