Lauri Beekmann: lapsed seaduste aukudes

Karskusliidu juht Lauri Beekmann.

FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht

Karskusliidu juht Lauri Beekmann kirjutab, et praegu kehtiv reklaamiseadus ei kaitse lapsi piisavalt alkoholireklaami eest ja palub rahvaesindajatel teema taas arutusele võtta.

Reklaamiseadus selgitab, et alkoholi ei tohi reklaamida lasteasutustes ega nende vahetus läheduses, trükistes, mis on suunatud lastele, lastele suunatud ürituste toimumise kohas. Samuti ei tohi alkoholireklaam «sisaldada joonis- ja nukufilmi ning lastekirjanduse tegelaste kujutisi». Kõik see kannab ühte kindlat sõnumit – alkoholireklaam ei tohiks jõuda meie lasteni ega olla neile kuidagi suunatud.

Samas lubab seadus ringhäälingus alkoholi reklaamida alates kella 21-st õhtul. See säte ei lase täituda seaduse üldisel sõnumil hoida alkoholireklaam lastest eemal. Seda kinnitas taaskord pühapäevaõhtul selgelt lastele suunatud multifilm «Autod».

Postimehega ühendust võtnud lapsevanem väljendas oma nördimust, miks näitab telekanal lastefilmi vahel alkoholireklaame. Paraku selle pärast, et seadus lubab seda teha. Võiks ju loota telekanalite enesereguleerimise võimele, kuid see ei toimi nuiginiigi, nagu minu «Autode» fännist 4-aastane poeg ütleb. Kuigi multifilmid on õhtuti erandlikud, on laiemalt alaealistele atraktiivsed filmid peale kell 21 selgelt sagedased nähtused. Reklaamiseadus ei täida sellisena oma eesmärki.

Väide, justkui alkoholireklaam nagunii ei mõju alkoholi mitte tarbivaile, sai taaskord ümber lükatud eelmisel nädalal Brüsselis toimunud Alkoholi ja Tervise Foorumil, kus oma aruande esitas Euroopa Komisjoni poolt määratud teadlaste töörühm, kellelt paluti hinnangut alkoholireklaami mõjule noorte seas. Teadlased andsid teada oma konsensuslikust hinnangust – alkoholireklaam suurendab riski, et alaealised hakkavad alkoholi tarvitama. Alkoholireklaam on ohtlik meie lastele. Fakt.

Alkoholi reklaamimise jätkuv lubamine rajaneb puhtalt majanduslikel kaalutlustel. Nagu reklaami puhul ikka on huvitatud osapooled, kelle äri sõltub sellest. Kuid erinevalt paljudest teistest toodetest, on alkoholi puhul olemas osapooled, kes saavad sellest reaalselt kahju. Ja ma ei pea siin silmas vaesemaid konkurente, kes ei suuda nii atraktiivseid kampaaniaid endale lubada.

Kahju saab tegelikult kogu ühiskond, kuna me räägime sõltuvust tekitavast mürkainest. Tänapäeva noored ei mäletagi enam seda aega, mil tubakat reklaamiti. Alkoholiga tuleb minna sama teed.

Probleemiks ja takituseks on vabaturu reeglid, mis Euroopa Liidus ei näe ruumi legaalsete toodete reklaami lauskeelule. Äriinimesed küsivad, kuidas saab teise riigi kaupleja siis uuele turule siseneda, kui ta ei saa oma kaupa selle piirkonna inimestele reklaami teel tutvustada. Kuigi jah, tubaka puhul on see pretsedent ju olemas. Inimesed tuleb kaupadest olulisemaks tõsta. Ka Euroopa Liidus.

Muidugi ei ole reklaami keelustamine imevõti ja ei lahenda üksiku meetmena noorte joomise probleemi. Kuid see on oluline element terviklikus lahenduses. Kui teadlased on tõestanud, et reklaam suurendab joomist noorte seas, siis peaks olema üks esimesi samme panna pidur nendele asjadele, mis probleemi suurendavad.

Jah, samm edasi on ka see, kui olemasolevat seadust parandatakse ja näiteks kellaaja piirangut hilisemaks tõstetakse. Mäletate ju, et Riigikogus oli alles hiljuti arutlusel ettepanek, et ringhäälingus võiks alkoholi reklaamimine olla lubatud alates kella 22-st.

Täiesti arusaamatuks jäävatel põhjustel otsustasid rahvaesindajateks valitud inimesed rohkem reklaami poolt. Kuid isegi, kui kellaaega tõstetakse edasi, on see siiski kosmeetiline parandus. Sellepärast on antud küsimuses õigeim lõpetada see täielikult.

Kui Euroopa Liit paistab ikka liiga tugeva majandusjõudude kaitsjana, siis täiesti võimalik on näiteks Prantsusmaa eeskujul keelustada alkoholireklaam täielikult teles ja see ei ole kindlasti enam vaid kosmeetika. Lisaks on prantslased trükimeedias keelanud alkoholireklaamides inimese kasutamise ja lubavad reklaamis kirjeldada vaid toote omadusi. Ei mingit kütkestavat eluviisi ega pidu ja pillekaart. Ruumi seaduse parandamiseks on meil kohe kindlasti.

Siin-seal on käinud läbi mõte, et kuna Eesti seadusloome on saanud peaaegu valmis, siis pole riigikogul enam nii palju tööd. Komisjonid seisavad eelnõudeta. Head rahvaesindajad, palun võtke reklaamiseadus uuesti ette. Sellisena ei täida see oma eesmärki.

Muide, portaali Riigikogu.ee usina lugejana tuletaksin meelde, et möödunud aasta 24. aprillil läbis alkoholireklaami keelustamist soovitav  reklaamiseaduse eelnõu esimese lugemise ja ootab majanduskomisjonis tänaseni teist lugemist. Varem või hiljem peate selle nuiginiigi ette võtma!

Tagasi üles