Töö Ida prefektuuris pole korrakaitsjate seas popp

Alla 35-aastased politseinikud Ida-Virumaa

FOTO: Politsei- ja piirivalveamet

Ida- ja Lääne-Virumaad koondavas Ida prefektuuris on ligi 80 vaba töökohta, samas ei soovi just paljud sisekaitseakadeemia lõpetajad sinna tööle asuda. Kokku on prefektuurides ligi 300 täitmata töökohta.

Julia Vesjolkina kaitses tänavu kevadel sisekaitseakadeemias lõputöö, milles uuris, kuidas suhtuvad kooli lõpetajad võimalustesse asuda tööle Ida prefektuuri. Aprilli alguses läbiviidud küsitluses osales 34 äsja kooli lõpetanud kadetti.

Kevadel sisekaitseakadeemia lõpetajate seas läbi viidud küsitlus näitas, et üle poolte neist ei soovi Ida prefektuuri tööle asuda, viiendik oleks valmis seal mõnda aega kogemusi omandama ja vaid veerand küsitletutest oleks nõus seal pikemat aega töötama.

Uuringust tuli välja, et sageli soovivad sisekaitseakadeemia lõpetajad tööle asuda juba tuttavasse keskkonda, oma kodulinna või -maakonda. Põhjusena toodi elukoha ja tutvusringkonna olemasolu, lisaks märgiti kohalike olude, inimeste ja tänavate tundmist.

Mujalt Eestist pärit kadetid ei soovi Ida-Virumaale tööle asuda, tuues põhjenduseks oma vähesest vene keele oskusest ja kultuuride erinevusest lähtuvad probleemid. Samuti ei hinda kadetid kõrgelt vaba aja veetmise võimalusi Virumaal.

Virumaa vene noorte politseinikuks saamist võib aga raskendada eesti keele oskus, sageli ei suuda nad sisekaitseakadeemiasse kandideerides konkureerida eestikeelsete koolide lõpetajatega või pole nende keeleoskus piisaval tasemel, et akadeemias edukalt õppida.

Viimase viie aasta jooksul on Ida prefektuuri tööle tulnud ja sealt lahkunud noorte politseinike (vanuses 20–35) saldo 75 inimesega plussis, samas ei kata see vanemate politseinike lahkumisest põhjustatud tööjõupuudust. Üle 35-aastaste korrakaitsjate seas on nii neid, kes siirduvad teistesse prefektuuridesse, lahkuvad politsei- ja piirivalveametist mujale töökohtadele kui ka pensionile jääjaid.

Ida prefektuurist lahkus eelmisel aastal 79 töötajat, mis umbes 900-liikmelisest kollektiivist moodustab üheksa protsenti, lisandunud on viimastel aastatel samas viis-kuus protsenti.

Küsitletud sisekaitseakadeemia lõpetajad tõid välja võimalike motivaatoritena, mis neid Ida prefektuuri meelitaks, elamiskoha võimaldamist, sõidukulude katmist, võimalust hankida uusi kogemusi ning karjäärivõimalusi.

Politseijuhtide sõnul on praegu arutluse all korterikompensatsioon ja regioonitasu suurendamine mujalt pärit politseinikele, kes asuvad tööle Ida prefektuuri, kuid nendes sammudes pole veel täpselt kokku lepitud.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles