Kübarsepp: riiklik tellimus on parem kui tudengi sisetunne

Jakob Kübarsepp

FOTO: Pm

Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektori Jakob Kübarsepa sõnul on nii Eestile kui tudengile parem, kui ta lähtub erialavalikul riigi eelistustest, mitte enda sisetundest.


«Riigile ja ühiskonnale ning pikemas perspektiivis ka õppurile on parem, kui üliõpilased õpiksid riigieelarvelistel õppekohtadel riiklikult prioriteetsetel õppesuundadel/õppekavadel,» ütles Kübarsepp Postimees.ee'le.

Tema sõnul tuleks nii käituda seepärast, et riigi valikud põhinevad uuringutel, tööandjate soovidel ja prognoosidel tulevikuarengute kohta tööturul.

Nõrk nõustamine

«Õppurite valikud on rohkem juhuslikku laadi ning seni veel ei baseeru kvaliteetsel ja hästi kättesaadaval karjäärinõustamisel. Õppuri «paremast sisetundest» tehtud, sageli kergema vastupanu teed minekust ajendatud valikud võivad hiljem tekitada tööturul probleeme nii õppurile endale kui ka riigile.»

Kübarsepa sõnul pole märgata, et majanduskriisi tõttu väheneks tasuliste tudengite arv, mindaks rahapuudusel akadeemilisele puhkusele või valitaks mõni vähempopulaarsem riigieelarveline õppekoht.

Rääkides sellest, kas ülikool peaks rasketel aegadel kuidagi hätta sattunud riigieelarveväliseid (REV) tudengeid aitama, märkis Kübarsepp, et kõik REV-tudengid abipakette ei vaja.

IT-tudengid abi ei vaja

«Näiteks tööturu nõudlus IT-spetsialistide järgi on jätkuvalt suur ja neil makseraskusi ilmselt ei teki.»

Abi vajavad tema sõnul eelkõige need, kes on valinud sellise eriala, mida tööpuudus kõige valusamalt puudutab.

Kübarsepa nägemuses tasub õppemaksu vähendamise asemel pakkuda REV-tudengitele pigem pehmendavaid abipakette.

«TTÜ on juba praegu paindlik - õppuritelt ettemaksu ei nõuta. Jooksva semestri eest saab vajadusel tasuda semestri sees. Kevadsemestri makseraskuste ilmnemine selgub mitte enne aprilli lõppu.»

Ka Tallinna Ülikool on Postimees.ee'le teatanud, et kavandab lahendusi, kuidas toetada tasulistel kohtadel õppivaid, kuid majanduskriisi tõttu hätta jäänud tudengeid.

Ülikooli õppeprorektori Heli Mattiseni sõnul on praegu arutlusel kaks lahendust. Ülikool planeerib mitmeosalise makse sisseviimist ning toetuste süsteemi ajutiselt makseraskustesse sattunud ja akadeemiliselt edukatele üliõpilastele.

Tagasi üles