Tööandjate keskliit: kollektiivlepinguga haiglates streikida ei tohi

Eesti tööandjate keskliidu juht Tarmo Kriis

FOTO: Priit Simson

Tööandjate keskliit juhib tähelepanu, et tervishoiutöötajad, kes töötavad kehtiva kollektiivlepinguga haiglates, ei saa streigist osa võtta.

Seaduserikkumise ärahoidmiseks on kollektiivlepinguga seotud töötajatel vaja tööle naasta ja säilitada töörahu, teatas keskliit.

«Kutsun arste ja õdesid üles lõpetama streiki haiglates, kus on kokku lepitud töörahus,» ütles keskliidu juhataja Tarmo Kriis. «Haiglates – näiteks Lääne-Tallinna keskhaiglas –, kus töövõtjad kollektiivlepinguga on kohustunud selle kehtimise ajal streigist hoiduma, on streigid ebaseaduslikud. Lisaks rikuvad streigis osalejad oma töölepinguid.»

Kollektiivlepingu seaduse kohaselt on pooled lepingu kehtivuse ajal kohustatud täitma seal ette nähtud tingimusi ja mitte kuulutama välja streiki kollektiivlepingus sätestatud tingimuste muutmiseks, st pidama töörahu.

Lisaks üleriigilisele tervishoiuvaldkonna kollektiivlepingule on osadel haiglatel sõlmitud ka eraldi kollektiivlepingud, kus tervishoiutöötajatele nähakse ette konkreetsed töötamise tingimused, samuti kohustus tagada lepingu kehtivuse ajal töörahu. Juhul, kui kollektiivlepingu ülesütlemise soovist teatatud ei ole, on pooled kohustatud lepingut täitma ja töörahu pidama.

Tagasi üles