Linnavalitsuse loodud munitsipaalne erakool ei saanud koolitusluba

Linnamäe vene lütseum muudeti tänavu linnavõimu otsusega erakooliks.

FOTO: Priit Simson

Haridusministeerium ei andnud käesoleva aasta alguses eestikeelsele õppele ülemineku kohustusest mööda hiilimiseks loodud sihtasutuse Tallinna Vene Lütseum samanimelisele erakoolile koolitusluba.

Haridus- ja teadusministri Jaak Aaviksoo allkirja kandvas käskkirjas põhjendatakse kolme pedagoogi kvalifikatsiooni mittevastavust erakooliseaduse nõuetele. «Kuna kooli pidaja ei ole taganud kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide olemasolu, ei ole õpilastele tagatud õppekavas õppe eesmärgiks seatud vajalike pädevuste, oskuste ja teadmiste saavutamine,» seisab käskkirjas.

Tallinna linnavalitsus asutas sihtasutuse Tallinna Vene Lütseum selle aasta alguses pärast seda, kui ministeerium ei rahuldanud Tallinna venekeelsete gümnaasiumide taotlusi jätkata ka järgmisel aastal õpet vene keeles. Sihtasutuse eesmärgiks on korraldada tasuta venekeelse üldhariduse andmist riiklike õppekavade alusel. Vastavalt seadusele tuleb venekeelsetes gümnaasiumides järgmisel õppeaastal minna 60 protsendi ulatuses üle eestikeelsele õppele.

Tallinn asutas seaduseauku ära kasutades sihtasutuse ja lõi erakooli Tallinna Vene Lütseum, mille aadress on sama, mis Linnamäe vene lütseumil, mis on üks aktiivsetest võitlejatest eestikeelsele õppele ülemineku vastu.

Õiguskantsler Indrek Teder on teinud riigikogule ettepaneku muuta erakooliseadust, mis lubab avalikule võimule kuuluvates eragümnaasiumides, nagu Tallinna vene lütseum, anda võõrkeelset haridust ega taga seega eestikeelse õpetuse piisavat kättesaadavust.

Tallinna linnal on võimalik haridusministri otsust 30 päeva jooksul halduskohtus vaidlustada. Tallinna haridusametist öeldi eile Postimehele, et linnaametnikud kommenteerivad ministri otsust esmaspäeval.
 

Tagasi üles