iDeal kampaania

Teder: valimisliitude kandideerimiskeeld riigikogu valimistel ei ole põhiseadusega vastuolus

Indrek Teder

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Õiguskantsler Indrek Tederi hinnangul ei ole riigikogu valimise seadus, mis keelab valimisliitudel riigikogu valimistel osaleda, põhiseadusega vastuolus.

Teder märkis, et kui 1992. aastal toimunud riigikogu valimistel võisid osaleda nii erakondade kui kodanike valimisliidud, siis juba 1995. aasta valimistel kodanike valimisliidud enam kandideerida ei saanud. 1998. aasta novembris vastu võetud muudatusega keelati ka erakondade valimisliidud ning sellest ajast saavad riigikogu valimistest osa võtta vaid erakonnad ja üksikkandidaadid.

Õiguskantsleri sõnul oli valimisliitude kandideerimiskeelu eesmärk tagada poliitilist vastutust, kuid vältida ka poliitilise maastiku killunemist ja selle kaudu toetada demokraatia stabiilsust.

Teder viitas riigikohtu 2005. aastast pärinevale lahendile, millega tunnistati põhiseadusevastaseks kodanike valimisliitude kandideerimiskeeld kohalikel valimistel, ning märkis, et otsustavaks sai seejuures asjaolu, et erakonna registreerimiseks on vaja vähemalt tuhandet inimest, samas kui Eestis on ka väiksema elanike arvuga omavalitsusi. Seetõttu ei oleks tema sõnul paljudes omavalitsustes võimalik moodustada mitut kohalikku erakonda, et sel viisil seista kohaliku huvi eest.

Tederi sõnul tuleneb samast lahendist kaudselt, et riigikohtu hinnangul on võimalik, et suurema elanike arvuga omavalitsustes võiks valimisliitude keelamine kohalikel valimistel olla ka põhiseadusega kooskõlas.

Riigikogu valimiste kontekstis pole Tederi sõnul uutel sarnase maailmavaatega poliitilistel rühmadel aga kuidagi objektiivselt välistatud erakonna moodustamine selleks, et riigikogu valimistel osaleda. «Seetõttu ei pea ma ka riigikogu valimise seadust põhiseadusega vastuolus olevaks osas, milles see ei võimalda riigikogu valimistel osaleda valimisliitudel,» märkis valimisseaduse põhiseaduspärasust analüüsinud Teder.

Tagasi üles