Suri bioloog Urmas Kokassaar

Bioloog Urmas Kokassaar uurib kaltsiumiga piima.

FOTO: Ove Maidla

Laupäeval suri bioloog ja paljude populaarteaduslike artiklite autor Urmas Kokassaar.

Kokassaar (5. jaanuar 1963 – 5. jaanuar 2013) oli Tartu ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna loodusteadusliku hariduse keskuse bioloogia didaktika lektor. Alates 1991. aastast töötas ta osalise koormusega Hugo Treffneri Gümnaasiumi bioloogia ja keemia süvaõppega loodussuuna bioloogiaõpetajana.

Ta on avaldanud suure hulga teadulikke publikatsioone, koostanud erinevaid õppevahendeid ja kirjutanud õpikuid üldhariduskoolidele.

Viimasel aastakümnel on ta igal aastal avaldanud mitmeid populaarteaduslikke artikleid erinevates meediaväljaannetes andes nii oma panuse tervisliku toitumise populariseerimisele ning inimeste harimisse toiduainete biokeemia nüanssidest.

Kokassaar on 2006. ja 2008. aastal valitud Tartu Ülikooli realia et naturalia valdkonna aasta õppejõuks. Lisaks on talle mitmel korral omistatud haridus- ja teadusministeeriumi tänukirju uue õppekava ettevalmistamise, rakendamise, õppekirjanduse loomise ja õpilaste eduka juhendamise eest vabariiklikeks ja rahvusvahelisteks bioloogiaolümpiaadideks.

Aastal 2009 otsustas presidendi kultuurirahastu anda Kokassaarele hariduspreemia.

Tagasi üles
Back