Rohelised: metsloomad tsirkuses on kultuuritu meelelahutus

Loomaõiguslaste protest Pärnus tsirkusetelgi lähedal.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Täna riigikogus üle antud seaduseelnõuga tahavad Rohelised sätestada metsloomade kasutamise keelu tsirkustes, sest see põhjustab neile põhjendamatuid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, samuti ei vasta metsloomade pidamise tingimused eelkõige rändtsirkustes loomakaitse põhimõtetele.

Täna esitas Roheliste fraktsioon riigikogu menetlusse loomakaitseseaduse parandamise eelnõu täpsustamaks loomade kadumise ja leidmisega, samuti karusloomakasvatuse ja loomade tsirkuses ekspluateerimisega seonduvat, vahendas erakonna pressiesindaja.

Praegune regulatsioon ei kohusta loomaomanikku ega looma leidnud ja oma valdusesse võtnud eraisikut looma kadumisest või leidmisest ja oma valdusesse võtmisest kellelegi teatama.

Selle tõttu on äärmiselt raske nii looma omaniku kindlakstegemine kui ka looma õigusliku staatuse edasine määratlemine.

Eelnõuga sätestatakse omaniku kohustus teatada looma kadumisest ning looma leidnud ja looma oma valdusesse võtnud isiku kohustus teavitada hulkuvast loomast ja looma enda valdusesse võtmisest vastavale asutusele, mis tagab senisest oluliselt tõhusama looma kuuluvuse määramise.

Olulise muudatustena on eelnõus sätestatud keeld pidada ja kasvatada loomi, kui selle peamiseks eesmärgiks on karusnaha tootmine. Karusloomade pidamine karusloomakasvandustes ei ole vastavuses loomakaitseseaduse eesmärgiga, sest elamistingimused karusloomakasvandustes ei vasta loomaliigi iseloomulikele ja loomupärastele vajadustele.

Mitmed Euroopa riigid on juba vastava keelu sisse seadnud. Arvestades juba toimivatesse karusloomakasvandustesse tehtud investeeringuid ja nende omanike õigustatud ootusi nähakse ette selle sätte jõustumiseks piisavalt pikk üleminekuperiood.

Eelnõusse lisatakse volitusnorm, mille alusel võivad loomakaitseseaduse täitmise üle järelevalvet teostavad järelevalveasutused võivad kaasata oma tegevusse loomakaitsega tegelevaid ühendusi.

Loe ka neid

Tagasi üles