Kohus mõistis endise judoka Indrek Pertelsoni tingimisi vangi

Indrek Pertelson kohtus.

FOTO: Peeter Langovits

Harju maakohus mõistis täna üheks aastaks tingimisi vangi Indrek Pertelsoni, kes jäi süüdi ASi Haabersti Perespordikeskus endise juhatuse liikmena majanduskuritegude sooritamises.

Harju Maakohus tunnistas täna Indrek Pertelsoni (42) ja Margus Dintšenko (33) süüdi raamatupidamise korraldamise nõuete teadvas rikkumises, aktsionäride üldkoosoleku ettenähtud korras kokku kutsumata jätmises ja pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmises ning raamatupidamise korraldamise nõuete teadvas rikkumises, Pertelsoni veel ka seaduses ettenähtud ärikeelu rikkumises, ning mõistis neile karistused.

Indrek Pertelsonile mõistis kohus liitkaristuseks 1-aastase tingimisi vangistuse 3-aastase katseajaga. Margus Dintšenkole mõistis kohus liitkaristuseks rahalise karistuse 150 päevamäära ehk 5670 eurot, millest Dintšenko peab kohe tasuma 1000 eurot ja ülejäänud 4670 eurot jääb kanda tingimisi 3-aastase katseajaga.

Mõlema süüdimõistetu katseaegu arvestatakse alates tänasest.

Algselt olid uurimise all lisaks Pertelsonile ja Dintšenkole ka Tavi Maastik, keda kahtlustati raamatupidamisnõuete rikkumises ja pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmises. Prokuratuur aga lõpetas kriminaalmenetluse otstarbekuse põhimõttel, sest tema süü oli võrreldes Pertelsoni ja Dintšenkoga väike ja avalik menetlushuvi puudus. Teda kohustati tasuma riigituludesse sundraha ja menetluskulude eest kokku 3000 eurot.

Seevastu Haabersti Perespordikeskuse endistele juhatuse liikmetele Indrek Pertelsonile ja Margus Dintšenkole esitas Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistuse pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmises, raamatupidamise korraldamise nõuete teadvas rikkumises ja aktsionäride üldkoosoleku ettenähtud korras kokku kutsumata jätmises. Pertelson sai süüdistuse ka ärikeelu rikkumises.

Süüdistuse järgi oli ettevõte püsivalt maksejõuetu hiljemalt 31. detsembril 2007, mil aktsiakapital oli negatiivne, ning juhatuse liikmed oleksid pidanud seaduse nõuete kohaselt kutsuma kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku ja esitama kohtule pankrotiavalduse hiljemalt 20. jaanuariks 2008.

Pankrot kuulutati välja aga alles 27. augustil 2008 ja seda võlausaldajate pankrotiavalduste alusel. Kriminaalmenetluses kogutud andmetel oli Haabersti Perespordikeskuse puhaskahjum ainuüksi 2008. aasta esimesel poolaastal 15,9 miljonit krooni, mida oleks pankrotiavalduse õigeaegse esitamise korral olnud võimalik vältida.

Samuti polnud süüdistuse järgi ettevõtte raamatupidamine nõuetekohaselt korraldatud ja Pertelson poleks tohtinud tegutseda äriühingu juhatuse liikmena ajal, kui tema suhtes käis füüsilise isiku pankrotimenetlus.

Pertelsoni, Maastiku ja Dintšenko ühise teo tulemusel ei saa pidada perespordikeskuse raamatupidamist usaldusväärseks ja tegelikkust õigesti kajastavaks, leidis prokuratuur.

Süüdistuse järgi ei olnud tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest; kõiki majandustehinguid ei dokumenteeritud; kõiki algdokumente ei kirjendatud õigeageselt ja korrektselt raamatupidamisregistrites ning jäeti koostamata ja esitamata 2007. majandusaasta aruanne.

Süüdistuses on välja toodud kuludokumendid, mille puhul ei ole võimalik kindlaks teha, kas need ikka on seotud perespordikeskuse ettevõtlusega. Näiteks 2007. aastal tehti selliseid esinduskulusid 368 867 krooni ulatuses.

18. veebruaril toimunud kohtuistungil ei tunnistanud Pertelson end kuritegudes süüdi.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates päevast, mil motiveeritud kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele kättesaadav.

Tagasi üles