Kooliseaduse vastu protestiv haridustöötajate liit ei välista ka streiki

Mullune õpetajate streik

FOTO: Liis Treimann

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) avaldab otsustavat protesti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kiirendatud korras menetlemise ja vastuvõtmise suhtes riigikogus ega välista õpetajate õiguste kaitseks ka streikimist.

Eelnõus kavandatu toob kaasa suuri ja põhimõttelisi muudatusi kogu hariduselus, eriti puudutab see kõiki õpetajaid ja koolide abi- ning tugipersonali alates nende töötasustamise põhimõtetest, tööajast, tööülesannetest, kvalifikatsiooninõuetest ja õppetöö korraldusest, teatas liidu juhatuse esimees Reemo Voltri

EHL on esitanud oma põhjendatud seisukohad eelnõule, samuti on oma seisukohti kaitstud erinevates töögruppides ja aruteludel riigikogu kultuurikomisjonis.

«Oleme vastu kavandatud abi- ja tugispetsialistide rahastamise ja teenuste kättesaadavuse vähendamisele. Õpetajate arvates on vastuvõetamatu nende tööülesannete ja töökoormuse kehtivast tunduvalt erinev regulatsioon, kus näiteks õppetundide arv täistööaja puhul ei ole määratletud, klassijuhataja töö kuuluks üldiste töökohustuste hulka ilma määratletud lisatasustamiseta, ette ei ole nähtud eraldi töötasu alammäärasid vastavalt õpetaja professionaalsele arengule (atesteerimisele) ja sellega ka riiklikult ettenähtud kõrgema töötasumäära kaotamine jne,» märkis liit oma teates.

Selget nägemust ja kokkulepet ei ole nende hinnangul rahastamise küsimuses ja paljus muus.

EHL leiab, et praegune püüd kiirustatud korras ja huvigruppidega kokkuleppeid omamata seaduseelnõu riigikogus vastu võtta, on suureks ohuks kogu meie riigi hariduselu toimimisele tulevikus ning toob kaasa õpetajate ja teiste haridusala töötajate suurenenud töömahu, pinged ja nende elukutsete populaarsuse languse.

EHL teeb ettepaneku loobuda kiirendatud korras aruteludest ja seaduseelnõu kiirendatud korras vastuvõtmise plaanidest ning saavutada kokkulepped kõigi tehtud ettepanekute mõistlikuks ja kokkulepitud arvestamiseks eelnõus enne Eesti riigile nii olulise seaduse vastuvõtmist.

EHL koos oma liikmetega ei välista ka streigi alustamist ja/või tänavatele tulemist, kui mõistlikul moel ei ole õnnestu taas õpetajate õigusi kaitsta.

EHL esindab oma liikmete kaudu ca 8500 Eesti õpetajat ja teisi haridusalal töötavaid inimesi.

Tagasi üles