ERSP asutajad taunivad erakonna taastajate natsliku varjundiga tegevust

Kogumik «Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei: ERSP aeg».

FOTO: Peeter Langovits

ERSP asutajaliikmed tegid täna avalduse, milles taunivad erakonna nime määrimist natsismiga piirnevate loosungitega.

«On murettekitav näha omal ajal ERSP-st lahkunud isikute püüdlusi saavutada tähelepanu katsetega usurpeerida Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei nimi,» seisab Eestimaa Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) asutajaliikmete tänases avalduses.

Avaldusele, mis kommenteerib Tiit Madissoni tegevust ERSP taasasutamisel, on alla kirjutanud Jüri Adams, Tunne Kelam, Mati Kiirend, Lagle Parek, Arvo Pesti, Eve Pärnaste, Vello Salum, kes kõik on olnud omaaegse ERSP juhatuse või volikogu liikmed.

Taasloodava ERSP koduleht www.natsionaalsotsialism.ee/ersp kiidab vapside tegevust, lubab hakata võitlema natsionaalsotsialistlike vaadete eest ning pürgida järgmisesse riigikogusse. Avalehel on natsionaalsotsialistliku Saksamaa juhi Adolf Hitleri tsitaat «Juhtidel veab, et inimesed ei mõtle.»

«Tegemist on häbiväärse ja Eesti vaenlastele trumpe kättemängiva katsega taandada Eesti rahva demokraatlik võitlus oma püsimajäämise eest natsismiga piirnevaile loosungeile ning kõva käe režiimi ihalusele,» kirjutavad ERSP asutajad.

«Ajalugu ei kordu. Teda võib korrata üksnes karikatuurina. ERSP saavutused on püsiva väärtusega. Samuti on püsiv demokraatliku korra põhimõte - austada vaba arvamusavaldusega saavutatud enamuse otsust. Just see arusaam näib puuduvat ERSP nime kuritarvitavatel isikutel,» lisavad avalduse esitajad.

Ka kaitsepolitsei hinnangul on loodava partei ideoloogiline liin taunitav, ehkki Madissoni ja tema mõttekaaslaste senises tegevuses otseselt midagi riigivastast pole ja uue erakonna loomisse politsei sekkuda ei saa.

Tagasi üles