Pevkur peab perearstide kasumit osavuse märgiks

Pevkur

FOTO: A.Peegel

Sotsiaalminister Hanno Pevkur peab perearstikeskuste teenitavat kasumit osava majandamise tunnuseks ega näe dividendide väljavõtmises probleemi. Seda eeldusel, et kasumi nimel ei kahjustata keskuse töötajate ega patsientide huvisid.
Millest perearstidel erinevus dividendide väljavõtmisel tuleb? Üks perearst teenib kuus 14 000 krooni kuus ja ei võta dividende välja, teine saab koos dividendidega keskmiselt 56 000 krooni kuus. Kui nüüd vähem teeniv arst küsib, mida ta valesti teeb, mida te talle vastate?


Hakkame pihta nimistu suurusest. Kui ühes on 400 ja teises 700 patsienti, on selge, et esimese praksise sissetulek on poole väiksem. Mõlemad peavad aga üleval pidama arvutisüsteemi, raamatupidajat ja tasuma muud administratiivsed kulud – poole vähem teenival praksisel ei jää sealt midagi üle.

Perearstidel käibki võitlus selle nimel, et saada nimistusse patsiente – mida rohkem neid on, seda kergem on halduskulusid tasuda. Ja kui arst suudab mõistlikult kulusid piirata, on täiesti võimalik, et tekib mingi kasum.

Miks perearstid üldse saavad dividende välja võtta?


Kõik perearstid on era­õiguslikud juriidilised isikud ja äriloogika ütleb, et ettevõte peab olema kasumlik.

Kas on õiglane aasta lõpus kasum välja võtta, kui aasta otsa räägitakse, et perearstidel ei jätku raha uuringuteks ja analüüsideks?


Eks see tekitab kahtlemata küsimusi. On uuringud, mis on püsirahastatud (uuringute maksumus on arvestatud pearaha sisse – toim), ja uuringud, mida selle raha eest teha ei saa. Nende teiste uuringute eest makstakse arstile raha ainult siis, kui ta näitab, et see uuring on tehtud ja arve selle eest välja kirjutatud.

Perearsti unelm on ju, et kõik tema patsiendid on terved – pearaha on olemas, aga kulutada pole vaja.

Seega pole midagi halba, et perearstid võimaluse korral dividendid välja võtavad? Aga kust läheb piir, mille ületamisel võib öelda, et dividende on liiga palju?


Minu jaoks läheb piir sealt, et iga perearst peab saama palka. See peab olema vähemalt sellel tasandil, mis on kirjas perearsti standardis (perearstide ja -õdede tööd reguleeriv dokument, mille on kinnitanud haigekassa nõukogu, perearsti tunnitasu on 112 krooni – toim).

Kui palk on lubatust väiksem ja selle asemel võetakse välja dividende, siis seda käitumist ma õigeks ei pea.

On perearstikeskusi, kus kolme arsti peale on üks õde.

Meil on ehk ka tublisid pereõdesid, kes suudavad teha ära kolme perearsti õe töö.

Aga õde teeb oma tööd ühe õepalga eest, ehkki iga perearst saab haigekassalt raha, et palgata oma pereõde.


Perearstipraksised peaksid kindlasti maksma oma perearstidele ja õdedele palka ning see peaks olema vähemalt sellel tasemel, mille näeb ette perearsti standard. Et makstakse vähem või ei maksta üldse, on ebakorrektne.

Kes ja kuidas kontrollib, kas dividende makstes kahjustatakse patsientide huvisid?


Perearstid alluvad maavalitsustele. Haigekassa saab vaadata pearaha hinna kujunemist ja analüüsida, miks osa praksiseid suudab dividende välja maksta ja teised mitte. On siis põhjuseks vale perearstide rahastamise kulumudel või see, et osa on majandamisel efektiivsemad.

Kui kõik hakkaksid massiliselt dividende välja võtma, oleks selge, et kulumudelis on mäda sees, praegu ei ole.

Kas 20,6 miljonit, mille Tallinna 114 perearsti dividendidena eelmisel aastal välja võtsid, on suur või väike summa?


Kogu perearstide süsteemi rahastati 1,1 miljardiga, 20,6 miljonit on sellest 0,02 protsenti. See ei ole suur summa.

Kas perearstide dividendid teevad teile muret?


Ei, praegu ei tee. Haigekassa on perearstide kulumudeli väga põhjalikult välja arvutanud. Kuna järgmisel aastal lõpeb haigekassal perearstidega leping ja on vaja uued teha, vaatame nii kulumudeli kui ka perearstide standardid uuesti põhjalikult üle.

Perearstikeskuste kasum
• Osa ettevõtjatest perearste võtab aasta lõpul oma firmast dividendidena välja sadu tuhandeid kroone maksumaksja raha, mis koguneb haigekassa eraldatud pearaha osalisest kasutamata jätmisest.
• Kokkuhoiukohti on põhiliselt kaks – kasutamata jäetud pearaha ja
pereõe jagamine mitme arsti peale, kuigi haigekassa eraldab igale perearstile pereõe palgaks 10 000 krooni kuus.
• Kui palga pealt tuleb maksta sotsiaalmaksu 33,5 protsenti, siis dividendide pealt üksnes 21 protsenti tulumaksu.
• Tallinna piirkonna kolm perearsti võtsid mullu välja 1,4 miljonit krooni dividende, mis teeb keskmiseks kuutasuks 56 000 krooni.
• Tallinna 114 perearsti võtsid oma firmadest eelmisel aastal 20 694 402 krooni kasumit.
Allikas: postimees

Tagasi üles