Elektroonilise valve reeglite rikkumine viib tagasi vanglasse

Elektrooniline valveseade.

FOTO: Peeter Langovits

Elektroonilise järelevalve alla allutatud ennetähtaegselt vabastatud kinnipeetavad saadetakse valve reeglite vastu rikkumise korral tagasi vanglasse.

Justiitsiministeerium andmetel on praegu elektroonilisel valvel 91 isikut. Põhiliselt kasutatakse seda vangistusest tingimisi ennetähtaegsel vabastamisel, kuid võimalik on ka vahistamise või lühiajalise vangistuse, kuni kuus kuud, asendamine elektroonilise valvega.

«Kõige sagedamini on jalavõru kasutatud isikute puhul, kes on toime pannud varavastaseid kuritegusid,» ütles ministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik Postimehele.  

Ligi 40 protsenti elektroonilise valve alla suunatud isikutest on toime pannud varavastase kuriteo, millele järgnevad 30 protsendiga narkootikumide vahendamisega seotud rahvatervisevastased kuriteod ning 19 protsendiga isikuvastased kuriteod.

Elektroonilise valve kestus võib olla üks kuni 12 kuud, kuid enamasti määratakse elektroonilise valve pikkuseks kolm kuni neli kuud. Pärast valveaega jätkub kriminaalhooldus ja katseaeg tavalises korras.

Valvealusega töötab talle määratud kriminaalhooldaja, kes koostab liikumisgraafikud ja teostab kontrolli sellest kinnipidamise üle.  Kehtestatud liikumisraadiusest väljamineku, keelatud tsoonidesse sisenemise või jalavõru eemaldamise puhul annab seade häiret. 

Lisaks kontrollib kriminaalhooldusametnik nii valve ajal kui ka pärast seda katseajal, kuidas peab hooldusalune kinni kontrollnõuetest ja isikule määratud kohustustest.

Näiteks alkoholi tarvitamise keelu puhul teostab ametnik pistelist joobekontrolli valvealuse kodus. Tuvastatud rikkumise korral koostab kriminaalhooldaja erakorralise ettekande ja esitab selle kohtule, kes pöörab kandmata jäänud vangistuse osa uuesti täitmisele.

Enamik kriminaalhooldusaluseid on läbinud elektroonilise valve edukalt, vaid viis protsenti valvealustest on saadetud tagasi vanglasse.

Tagasi üles