Kohus mõistis Viisitamme ametisaladuse lekitamises süüdi
Karistuseks määrati rahatrahv

Mart Viisitamm

FOTO: Ants Liigus

Pärnu Maakohus mõistis ekslinnapea Mart Viisitamme ja endise aselinnapea Simmo Saare neile ametitegevuse käigus teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises süüdi ja karistas neid rahatrahviga.

Kohus karistas Viisitamme 350 päevamäära ning Saart 250 päevamäära suuruse rahalise karistusega, mis Viisitamme puhul on kokku 306 950 krooni ja Saare puhul 205 500 krooni. Summa suurus sõltub süüdimõistetu suhtes kriminaalmenetluse alustamise aastale vahetult eelnenud aasta keskmisest päevasissetulekust.

Süüdistuse kohaselt edastas Viisitamm Pärnu spordihalli ehitamise pakkumiste esitamise ajal ühe ettevõtte esindajale võrdlustabeli teiste ettevõtete esialgsete pakkumiste detailidega ning andis sellega eelise just sellele firmale lõpliku pakkumise esitamisel. Kuna materjal sisaldas äritegevust puudutavat teavet, oli tegemist konfidentsiaalse informatsiooniga, mis oli teatavaks saanud Viisitammele ametitegevuse käigus.

Avaliku teenistuse seaduse kohaselt on ametiisikul kohustus hoida selliseid andmeid saladuses, seega pani Viisitamm nende andmete edastamisega toime karistusseadustiku järgi kvalifitseeritava kuriteo, teatas kohtu pressiesindaja.

Teine samalaadne süüdistus on esitatud Viisitammele ja Saarele seoses Pärnu linna tänavate hoolduseks välja kuulutatud riigihankega, mille raames edastasid nad ühe saabunud pakkumuse kolmandale isikule. Materjalis avalikustati hinna kujunemine, mida loetakse piiratud juurdepääsuga äriteabeks ning on seaduse järgi muu konfidentsiaalsena saadud informatsioon.

Seega avalikustasid Viisitamm ja Saar ebaseaduslikult endale ametitegevuse käigus saadud info.

Lisaks rahalisele karistusele mõisteti mõlemalt välja sundraha, kummaltki 6525 krooni, toimiku koopiate kulu Viisitammelt 1000 krooni ja Saarelt 216,80 krooni ning Viisitammelt ja Saarelt solidaarselt dokumendiekspertiisi maksumus 20 940 krooni.

Teistes süüdistustes õige

Veel süüdistati Viisitamme ja Saart Pärnu linna usalduse kuritarvitamises, millega oleks kuriteo lõpuleviimisel tekitatud linnale ligi kolme miljoni krooni suurune kahju. Samuti oli Viisitamm kohtu alla antud altkäemaksu võtmise ja Vello Kink (54) Viisitammele altkäemaksu andmise süüdistuses. Kõigis eelnimetatud süüdistustes mõistis kohus süüdistatavad õigeks süü tõendamatuse tõttu.

Õigeks mõistetud Kingi kasuks mõistis kohus Eesti Vabariigilt välja 165 600 krooni õigusabi kulude katteks. Samuti jättis kohus riigi kanda Viisitamme ja Kingi kaitsjatele tehtud toimiku koopiate kulu 1032,60 krooni, 6 000 krooni raamatupidamise ekspertiisikulu ning 615 krooni tunnistajate sõidukulu.

Tänase otsuse vaidlustamise soovist tuleb menetlusosalistel kohtule teatada seitsme päeva jooksul alates homsest. Kui selline teade tuleb, teeb kohus motiveeritud kohtuotsuse 28. maiks.

Tagasi üles