Jänes: ministeerium ei tohigi ERRi soovituslikult mõjutada

Rahvusringhääling

FOTO: Mihkel Maripuu

Kultuuriminister Laine Jänes toonitas riigikogus esinedes, et kultuuriministeerium ei tohi kindlasti hakata soovituslikult mõjutama ministeeriumi haldusalas tegutsevat avalik-õiguslikku Eesti Rahvusringhäälingut (ERR).

«Mina ei otsusta selle üle, milline uudis peab ületama rahvusringhäälingu uudisekünnise,» kinnitas minister vastuseks grupi keskerakondlaste arupärimisele selle kohta, miks 12. aprillil toimunud Tallinna linnavolikogu erakorralist istungit, kus pöörduti Eesti avalikkuse ja presidendi poole üleskutsega mitte nõustuda riigikogus vastuvõetud pensioniiga tõstva seadusega rahvusringhäälingu põhikanalites ja uudistes ei kajastatud.

«Kas te olete minuga nõus, et uudis pensioniea tõstmise kohta, mis puudutab viimast kui üht Eesti Vabariigi elanikku nii täna kui tulevikus, ja kui selle küsimuse kohta võtab tõsise seisukoha pealinna rahva esinduskogu ehk volikogu ja pöördub selles küsimuses riigipea poole avalikult, kas teie arvates on see uudis, mis peab ületama rahvusringhäälingu uudisekünnise?» küsis keskerakondlane Heimar Lenk minister Laine Jäneselt.

«Kui minul oleksin see pädevus, kui ma oleks õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja oleksin täna tööl rahvusringhäälingus uudistetoimetajana, siis ma suudaksin vastata teie küsimusele. Praegu kultuuriministrina ma leian, et on poliitiliselt täiesti ebakorrektne anda erinevaid suuniseid ja protsesse soovituslikult mõjutada,» rõhutas minister Jänes.

«Rahvusringhäälingu puhul on tegemist kultuuriministeeriumi haldusalas oleva iseseisva avalik-õigusliku organisatsiooniga, mille tegemistesse ei tohi ja ei saa kultuuriminister otseselt sekkuda. Küll aga saab kultuuriminister tähelepanu juhtida ning protsesse soovituslikult mõjutada,» kirjutasid arupärijad.

«Ma väga loodan, et uudiste valiku osas teeb otsuse professionaalne uudistetoimetaja, kelle tööülesannete hulka see kuulub. Kui see oleks kuidagi teisiti, siis oleks tegemist mingisuguse teise riigiga, mitte demokraatliku riigiga,» sõnas Jänes.

«Ja veel kord ütlen, eriti kultuuriministeeriumi poolt vaadates, ei ole kultuuriministeeriumi ega ministri pädevus n-ö juhtida protsesse sisulistes küsimustes, millist uudist näidata ja millist mitte. Ma tõesti loodan, et ei praegu ega ka edaspidi ei sekku täitevvõim avalik-õigusliku rahvusringhäälingu igapäevatöösse,» rõhutas Jänes. 

Tagasi üles