Eesti projektid said ebavõrdsuse vähendamiseks Norrast üle miljoni euro

FOTO: SCANPIX

Sotsiaalministeeriumi juures kogunenud ekspertide komisjon valis välja viis ebavõrdsuse vähendamiseks loodud projekti, mis saava Norralt toetust kokku rohkem kui üks miljon eurot.

Augustis esitatud taotluste põhjal valiti võitjad programmide «Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal» ning «Kodune ja sooline vägivald» avatud taotlusvoorudes.

Kõige suurema summa - 260 000 eurot sai Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, et ehitada Eestis ühtne süsteem lähisuhte vägivalla tõkestamiseks. Selle tarvis viiakse kõigepealt läbi uuringud ning arvestatakse välja, kui palju läheb riigile lähisuhte vägivald maksma. Seejärel luuakse toimiv koostöömudel, mis väldiks ohvrite abistamise koostöös nii-öelda halli ala tekkimist, koolitatakse võrgustiku spetsialistid. Samuti plaanitakse läbi viia kampaania «Kes lööb, ei armasta».

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud sai  ligi 225 000 eurot projektile SIHT ehk  sooaspekti integreerimiseks õpetajaharidusse ja täiendkoolitusse. Selle raames tehakse kõigepealt vajalikud uuringud õpetajate praeguste seisukohtade ning täiendamist vajavate õppekavade kohta. Lõpptulemusena soovitakse täiendkoolitada vähemalt 500 tegevõpetajat, et nad sooaspekti igapäevases koolielus märkaksid ja arvestaksid.

Lisaks luuakse hariduse ja soo teemaline infoportaal, mis sisaldab uuringuid, artikleid, juhendeid, käsiraamatuid ja õppematerjale, mis aitaksid integreerida soolise võrdõiguslikkuse aspekti  kõigisse ainetesse.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum sai  töö-, pere- ja eraelu ühitamist soodustavate ettevõtete toetusmehhanismi arendamiseks 170 000 eurot. Nende projekt näeb ette 40 ettevõttele arenguprogrammi, mille raames õpetatakse neile vastutustundlikku ettevõtlust ning leidma töötajatele suunatud meetmete võimalusi.

Lisaks viiakse läbi töö- ja pereelu ühitamist puudutav uuring 300 ettevõtte juhi ja personalijuhi ning 600 töötaja seas. Neid teemasid käsitletakse ka meedias ja sotsiaalmeedias, mis omakorda teadvustab seda tuhandetele inimestele ning paneb märkama ja tunnustama ettevõtteid, kes tööelu pereeluga ühitavad.

Poliitikauuringute Keskus Praxis sai 183 366 eurot, et töötada välja ja rakendada elluspetsiaalselt Eesti vajadus silmas pidav soolise võrdõiguslikkuse alane õppeprogramm  õpetajakoolituse ja sotsiaalteaduste tudengitele ning täienduskoolitus haridustöötajatele.

Tallinna Tehnikaülikool sai 170 000 eurot lasteaiakohtade jagamiseks õiglase ja efektiivse mehhanismi loomiseks. Selleks töötatakse välja prioriteedid, mis toetavad pere- ja tööelu tasakaalustamist,  arvestatakse lapsevanemate eelistusi ja tuvastatakse jaotamispõhimõtted, mis rahuldaksid nii tehnilisi kui ka poliitilisi vajadusi. Kokkuvõttes tehakse mudel, mis oleks nii läbipaistev, tehniliselt efektiivne kui ka sotsiaalselt õiglane. 

Kõik projektid viiakse ellu hiljemalt 2015. aasta lõpuks.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles