EL suunab kahel aastal teaduse arendamiseks 15 miljardit eurot

Euroopa Liidu lipp.

FOTO: SCANPIX

Euroopa Komisjon esitles kolmapäeval esimest korda Euroopa Liidu 80 miljardi eurose eelarvega teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi «Horisont 2020» projektikonkurssi, mille raames läheb kahel esimesel aastal Euroopa teadmistepõhise majanduse arengu hoogustamiseks jagamisele 15 miljardit.

2014. ja 2015. aasta meetmetes keskendutakse 12 valdkonnale, sealhulgas isiklik tervishoiuteenus, digitaalne turvalisus ja arukad linnad.

Eestis on raamprogrammi koordineeriv asutus Eesti Teadusagentuur. Eesti Teadusagentuur korraldas Horisont 2020 esimeste projektikonkursside tutvustamiseks infopäevad kolmapäeval Tartus ning üritus on kavas ka neljapäeval algusega kell 12 Tallinnas Radisson Blu hotell Olümpias.

Euroopa teaduse ja innovatsiooni voliniku Máire Geoghegan-Quinn sõnul on raamprogrammi „Horisont 2020” rahastamine Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni tulevikku silmas pidades äärmiselt oluline, kuna see aitab soodustada majanduskasvu, luua töökohti ning tõsta inimeste elukvaliteeti. «Raamprogramm on loodud selleks, et midagi tõepoolest ära teha. Me oleme vähendanud bürokraatiat ja muutnud osalemise lihtsamaks. Jääb üle vaid pöörduda teadlaste, kõrgkoolide, ettevõtete, sealhulgas VKEde ja teiste huviliste poole ning kutsuda neid osalema,» rääkis Geoghegan-Quinn.

Esimest korda on komisjon rahastamise prioriteedid paika pannud kaheks aastaks, mis annab teadlastele ja ettevõtjatele võrreldes varasemaga ELi teadusuuringute suunal kindlust juurde. Enamik 2014. aasta eelarvest rahastatavatest konkurssidest on juba praeguseks taotluste esitamiseks avatud ning aasta jooksul lisandub veel konkursse. 2014. aasta eelarvest rahastatavateks projektikonkurssideks on vahendeid ligikaudu 7,8 miljardit eurot, peatähelepanu on pööratud kolmele raamprogrammi «Horisont 2020» põhisuunale, milleks on tipptasemel teadus, juhtpositsioon tööstuses ja ühiskondlikud probleemid.

Raamprogrammi «Horisont 2020» ülesehitust ja rahastamist on lihtsustatud, kasutusele on võetud ühtsed eeskirjad ning finantskontrolli ja auditeerimisega seotud koormust on vähendatud.

Aastatel 2014 ja 2015 on projektikonkurssides uuenduslikele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ette nähtud 500 miljonit eurot, mis eraldatakse neile täiesti uue vahendi kaudu. Mitmete projektide puhul on kavas arvestada soolise tasakaalu aspekte ning olemas on ka vahendid teaduse ühiskondlikku rolli käsitleva debati hoogustamiseks. Lisaks eeldab raamprogrammis «Horisont 2020» osalemine uute eeskirjade kohaselt teabele vaba juurdepääsu. See tähendab, et projektide tulemused on kõigile vabalt kättesaadavad.

Eesti teadlaste jaoks on raamprogrammis rõõmustav lihtsustatud rahastamismudel ning võimalus maksta Horisont 2020 projektidest töötavatele teadlastele lisatasu kuni 8000 eurot aastas. ELi uutele liikmesriikidele, teiste hulgas ka Eestile, on olulised osaluse laiendamise ja tipptaseme levitamisega seotud tegevused.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles