Eksperdid ei toeta põhiseaduse muutmist

Eesti Vabariigi põhiseadus

FOTO: Sille Annuk

Põhiseadusküsimuste eksperdid olid kriitilised riigikogu liikmete algatuse suhtes täiendada põhiseadust kultuuripärandi paragrahviga, sest selleks pole piisavalt õiguslikke argumente.

Täna küsimust arutanud riigikogu põhiseaduskomisjon oli samuti muudatuse suhtes skeptiliselt meelestatud, märkis komisjoni esimees Väino Linde.

Tema sõnul olid algatajate argumendid, miks põhiseadust muuta vaja, rohkem emotsionaalsed. «Nad ütlesid, et kultuuripärandi seisukord on praegu murettekitav ja põhiseaduse muutmisega võiks anda ühiskonnale sõnum, et selle kaitsega tegeletakse ja seda on vaja parandada,» tõi Linde esile. Algatajate nimel tutvustasid eelnõu põhimõtteid Mark Soosaar, Imre Sooäär ja Trivimi Velliste.

«Eesmärk saavutada muinsuskaitseobjektide ja kultuuripärandi parem kaitse on võimalik ka teiste vahenditega, eelkõige muinsuskaitseseaduse muutmisega, kui seda peetakse vajalikuks. Samuti kui võimalik, rahastamise suurendamisega, aga põhiseaduslikke takistusi selleks pole,» selgitas Linde.

Õiguskantsler Indrek Teder märkis oma seisukohas, et põhiseadust ei tohi muuta kergekäeliselt, sest omaette väärtus on just põhiseaduse napis abstraktses sõnastuses ja üleregulatsiooni puudumises. Tema hinnangul tuleks praktikaprobleemidele püüda leida lahendusi eeskätt olemasoleva põhiseaduse teksti raames.

Teder lisas, et põhiseaduse muutmiseks tuleb valida õige ajahetk ja kindlasti tuleks vältida diskussioone põhiseaduse muutmise üle nii-öelda rasketel aegadel, sest see külvab täiendavat ebastabiilsust ja võib avada tee mittekohasteks kuritarvitusteks.

Komisjonis kohal käinud justiitsminister Rein Lang ei toetanud samuti põhiseaduse muutmist. «Ainuüksi väärtushinnangute muutmise vajalikkusest ei piisa põhiseaduse muutmiseks. Peavad olema ka õiguslikud argumendid ja neid praegu algatajatel napib,» ütles ta. Väino Linde ühtis sellega mõttega.

Oma seisukoha põhiseaduse täiendamise eelnõu suhtes võtab põhiseaduskomisjon sügisel toimuval esimesel istungil, kui otsustatakse ka, mis ajal saadetakse see riigikogu suurde saali arutusele.

Eelnõu algatajad rääkisid juba ka välja pakutud sätte mõningasest muutmisest ja võib-olla ka lühemast redaktsioonist, kuid seda saab Linde sõnul arutada pärast esimest lugemist.

67 riigikogu liikme algatatud põhiseaduse muutmise eelnõuga tahetakse põhiseaduse paragrahvi 53 täiendada lõikega 1: «Igaüks on kohustatud hoidma nii Eesti kui teiste rahvaste kultuuri pärandit. Riik ja omavalitsused toetavad kultuuriväärtuste ennistamist ja kaitsmist.»

Tagasi üles