IRL algatas sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimise eelnõu

FOTO: Toomas Tatar

Riigikogu Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsioon andis täna menetlusse otsuse eelnõu sisekaitseakadeemia viimiseks Ida-Virumaale.

Eelnõu kohaselt rajab riik käimasoleva Euroopa Liidu eelarveperioodi jooksul Ida-Virumaale uue sisekaitseakadeemia õppehoone.

IRLi fraktsiooni liikme Ken-Marti Vaheri sõnul on sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimine ühtaegu nii regionaal- kui julgeolekupoliitiliselt põhjendatud samm ning Ukraina sündmuste valguses on selle julgeolekumõõde muutunud veelgi aktuaalsemaks.

Vaheri sõnul suureneks akadeemia kolimisega politseinike, päästeteenistujate, tolliametnike ning vanglateenistujate igapäevane kohalolu piirkonnas ning paraneksid tema hinnangul kohalike sisekaitse valdkonna asutuste arenguvõimalused, kuna osa seal õppinud kadettidest asuks tööle Ida-Virumaale.

«Eesti taasiseseisvumisest alates on räägitud, et Eesti riiki pole piisavalt Ida-Virumaal kohal ja piirkonda tuleb integreerida rohkem ülejäänud Eestiga. Riigi kohalolu piirkonnas ei suurene iseenesest,» ütles Vaher.

Kolimisega kaasneva kuni 200 uue töökoha loomine tooks Vaheri sõnul kohalikule omavalitsusele kuni 300 000 eurot täiendavat tulu aastas ning elavdaks kohalikku ettevõtlust.

Eelmise, Reformierakonna ja IRLi valitsuse koalitsioonileppes oli punkt, mille järgi pidi valitsus kaaluma sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimist, kuid enne otsuse langetamist pidi läbi viima uuringud. Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimise otsuseni eelmine koalitsioon ei jõudnud.

Sisekaitseakadeemia koostas 2012. aastal analüüsi, mille järgi oleks õppeasutusel kõige mõistlikum jääda Tallinnasse, kuna Ida-Virumaale kolimine tooks kaasa suured kulud, samuti oleks õppeasutusel uues asukohas keeruline täita rahvusvahelisi akrediteerimisnõudeid.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles