Valitsus kiitis lastetoetuse tõusu heaks

Lapsed

FOTO: Liis Treimann

Valitsus kiitis heaks seaduseelnõud, mille järgi uuest aastast tõuseb lapsetoetus esimese ja teise lapse kohta 45 euroni ning kolmanda ja iga järgneva lapse kohta 100 euroni kuus.

Suhtelises vaesuses elavatele peredele makstavaid vajaduspõhiseid lastetoetusi tõstetakse 45 euroni kuus ning et toimetulekutoetuse määramisel tõstetakse lapse osakaalu 0,8-lt 1,0-ni.

Sotsiaalminister Helmen Kütt ütles valitsuse pressikonverentsil, et ligi kümme aastat samal tasemel püsinud lastetoetuse tõus jõuab ligi 270 000 Eesti lapseni.

Praegu on lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta 19,18 eurot, kolmandast lapsest alates makstakse toetust 76,72 eurot. Seega tõuseb esimese ja teise lapse teotus 25,82 euro võrra ja kolmanda ja iga järgmise lapse toetus 23,28 euro võrra.

Eelnõu vastuvõtmisega kasvavad lapsetoetuse kulud 2015. aastal ca 73–73,2 miljoni euro võrra ja on 2015. aastal kokku 151,1–151,4 miljonit eurot.

Eelnõu järgi suureneb oluliselt ka vajaduspõhine peretoetus. Kui 2014. aastal on ühe lapsega pere vajaduspõhise peretoetuse suuruseks 9,59 eurot, siis 2015. aasta algusest on see 45 eurot. Kahe ja enama lapsega pere vajaduspõhine peretoetus suureneb 19,18 eurolt 90 eurole. Vajaduspõhise peretoetuse kulud suurenevad hinnanguliselt 4,8–7,3 miljoni euro võrra ning vajaduspõhise peretoetuse kulu kokku on 2015. aastal 8,4–12,8 miljonit eurot.

Eelnõu vastuvõtmisega kaasnevad kulud kaetakse sotsiaalministeeriumi 2014. ja 2015. aasta eelarvest.

Tagasi üles