Admiral Pitka luurevõistlusel osalejad hoidsid ära metsapõlengud

Luurevõistlusel osalejad.

FOTO: Tair Timmi / kaitseväe teavituskeskus

Kolmapäeva pärastlõunal tuvastasid Admiral Pitka luurevõistluse alal Kuusalu vallas liikunud 1. jalaväebrigaadi võitlejad Pakasjärve äärest tulekolde ning kandsid sellest ette võistluse staapi, kes viivitamatult teavitasid sellest päästeametit.

Kaitseliidu teatel laekus ligikaudu tund hiljem võistluse vastutegevuselt staapi info, et esimese tulekolde lähedal Palal on samuti põleng. Võistluse staap andis sellest teada päästeametile, kes siirdus kohe tuld kustutama.

Kell 17.45 teatas alas liikunud Tallinna maleva teise võistkonna kaitseliitlased, et põleng Pakasjärve ääres pole kustunud ning asusid seda ise kustutama. Peale päästjate saabumist ning tule kontrolli alla saamist jätkas võistkond võistlust. Päästjate hinnangul võis tuli Pakasjärvel alguse saada hooletutest kalameestest, kes olid oma lõkkekoha unarusse jätnud. Nüüdseks on päästeamet mõlemad tulekolded likvideerinud.

Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiili sõnul on admiral Pitka luurevõistlus kohaks, kus võistlejad saavad rakendada väljaõppes omandatud oskusi ühiskonna hüvanguks. «Tänane kiire abi tulekahju kustutamisel meie võistlejate poolt kinnitab veelkord Kaitseliidu ja kaitseväe koostöövõimet ühiskonnaga,» lisas kindral Kiili. Samuti avaldas ta tunnustust kiiresti tegutsenud võistlejatele, kes hoidsid ära tule paisumise ja leviku.

Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, eesmärgiks on mõõta reaalsusele võimalikult lähedastes oludes osalejate väljaõppetaset, relvastust/varustust ning kindlasti ka moraali. Võistluse peakorraldaja on Kaitseliit, ettevalmistusele ja läbiviimisele on kaasatud nii kaitsevägi, Erna selts, reservohvitseride kogu, laskurliit kui teised organisatsioonid. Kokku võtab võistlusest ja selle korraldamisest osa ligi viissada inimest.

Tagasi üles