Maanteeametil ei ole liiklusõnnetuste vigastuste kohta piisavalt infot

Liiklusõnnetus Pärnu maanteel.

FOTO: Martin Ilustrumm

Eesti on hetkel üks kolmest Euroopa Liidu riigist, kus liikluses tekkinud vigastuste raskusastet ei eristata. Maanteeametil ja politseil on vaid informatsioon liikluses hukkunute ja vigastatute arvu kohta, ent sellest järelduste tegemiseks ei piisa.

Maanteeameti kinnitusel ei ole analüüsiks kasutatav liikluses hukkunute statistika enam piisav adekvaatsete järelduste tegemiseks, kuna liikluses hukkunute arv on viimastel aastatel oluliselt vähenenud. Ameti hinnangul tuleks seega analüüsida ka raskelt vigastatutega õnnetusi.

Samas ei ole täna ametil sellist informatsiooni, kuna Eestis vigastuste raskusastet ei määrata.

Tervisehoiuvaldkonnas on see informatsioon aga teoreetiliselt olemas. Seetõttu on ameti kinnitusel kavas luua e-tervise lahenduse arendamise käigus statistikamoodul, kuhu koguda detailsemat infot vigastuste tekkimise asjaolude ning traumade kohta.

Selline ülesanne on sotsiaalministeeriumile pandud ka rahvuslikus liiklusohutusprogrammis, mille eesmärgiks on erinevate meetmete rakendamine ja tõhustamine, et vähendada liiklusõnnetuses hukkuvate ja vigastada saavate inimeste arvu.

«Vigastuste raskuastme andmeid soovib ennekõik maanteeamet enda ülesannete täitmiseks, mis kindlasti on seotud ka vajalike järelduste tegemisega. Lisaks kogutakse vastavat infot ka rahvusvaheliselt,» teatas sotsiaalministeerium.

Tagasi üles