Õhuvägi näeb 25 miljoni dollari kasutamiseks mitmeid võimalusi

USA õhudessantväelased Ämari lennubaasi saabumas.

FOTO: Ardi Hallismaa

Õhuvägi ei ole tänaseks täpselt otsustanud, mida teha USA poolt Ämari Lennubaasile plaanitava ligi 25 miljoni dollari suuruse eraldisega, ent arutlusel on olnud erinevaid variante, mis kõik näevad ette baasi rajatavaid uusi hooneid.

Postimees kirjutas täna, et USA relvajõudude tuleva aasta eelarve eraldiste seas seisab muuseas ligi 25 miljonit dollarit rajatisele Eestis Ämaris. Mõnevõrra vähem ehk vastavalt üle 10 ja 13 miljoni dollari antakse ka Läti ja Leedu õhuväebaaside, Lielvarde ja Šiauliai tarbeks.

Õhuväe staabi teabeohvitseri Alar Laatsi sõnul on uudis rahalisest toetusest veel õhuväelegi küllalt värske, mistõttu ei ole veel päris täpselt välja selgitatud, kuidas raha plaanitakse kasutada. Küll aga on mõned teemad õhuväes juba arutlusel olnud.

«Esiteks, kasutada raha lennuvahendite aastaringse hoolduse võimaluste parandamiseks,» ütles Laats täna Postimehele. Selle all pidas ta muu hulgas silmas katusealuseid, ja tehnilise hoolduse angaare, millest praegu puudu jääb. «Meil on neid üsna tagasihoidlikult. Kui peaks tulema veel õppuseid, eriti talve- ja vihmaajal, siis pole neid (õhusõidukeid – H.M) kuskile panna,» märkis ta.

Lisaks näeb õhuvägi ühe võimalusena kasutada raha lennubaasi külastavate õhuväelaste majutustingimuste parandamiseks. Laatsi sõnul on neil praegu olemas üks ühiselamu laadne hoone, kuid vaja oleks veel ühte. «Kui on natukenegi rohkem välismaa õhuväelasi, tuleb neid praegu majutada väljapoole, aga see ei ole pikaajaline lahendus.»

Kolmanda võimalusena on arutatud kontori- ja muude administratiivruumide juurde loomise vajadust. Laats rõhutas ka siinkohal, et kui Ämaris on külas mõni välismaa üksus, siis jääb baasis ka neist ruumidest puudu.

Millal raha kasutamise kohta lõplik otsus tehakse, ei ole Laatsi sõnul veel teada. Ämarile planeeritud raha on võimalik kasutada kuni 2017. aasta 30. septembrini.

Tagasi üles