Kantsler Terras läheb tagasi kaitseväkke

Kaitseministeeriumi endine kantsler Riho Terras.

FOTO: Liis Treimann

Kaitseministeeriumi kantsler Riho Terras naaseb kaitseväe tegevteenistusse peastaabi ülema ametikohale, senine Kaitseväe Peastaabi ülem brigaadikindral Neeme Väli saab Eesti järgmiseks sõjaliseks esindajaks Brüsselis.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots palus kaitseminister Jaak Aaviksood lubada ministeeriumi kantsler Riho Terras tagasi kaitseväe tegevteenistusse ning tegi ettepaneku määrata Eesti järgmiseks sõjaliseks esindajaks NATO ja Euroopa Liidu juures praegune Kaitseväe Peastaabi ülem brigaadikindral Neeme Väli.

Kaitseminister Aaviksoo võttis kaitseväe juhataja palve vastu, teeb valitsusele ettepaneku kantsleri vabastamiseks 1. jaanuarist 2011 ja alustab otsinguid sobivate kandidaatide leidmiseks kantsleri ametikohale.

«Riho Terras on töötanud kaitseministeeriumi kantslerina väga keerukal ajal - tema juhtimisel saavutas kogu valitsemisala stabiilsuse vaatamata majanduskriisist tingitud turbulentsile. Tema juhtimisel viidi ellu keerukas struktuurireform ja tagati selle juures hea kaitseministeeriumi valitsemisala sisene koostöö. Nii ei ole mul vähimatki kõhklust toetada kaitseväe juhataja ettepanekut esitada Terras Kaitseväe Peastaabi ülema ametikohale,» lisas kaitseminister.

Kaitseväe Peastaabi ülema nimetab ametisse president valitsuse ja kaitseväe juhataja ettepanekul.

Valitsus kinnitas Riho Terrase kaitseministeeriumi kantsleriks 2008. aasta novembris. Enne seda oli kolonelleitnant Terras teeninud Eesti kaitseväes alates 1991. aastast. Ta on olnud Kalevi üksik-jalaväepataljonis kompaniiülem, staabiülem ja üksik-vahipataljoni ülem, samuti Kaitseliidu peastaabi ülem. Enne kaitseministeeriumi siirdumist teenis ta kaitseliidu peastaabi ülema asetäitjana operatiivalal.

Tagasi üles