Kaitseliidu ülem kutsus kaitseliitlasi võõrviha väljendamisest hoiduma

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili

FOTO: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili tegi pöördumise Kaitseliidu töötajate poole, kutsudes neid sotsiaalmeedias võõrviha väljendumisest hoiduma.

Kiili nentis, et sotsiaalmeedia ei ole tänases küberruumis privaatne ning paratamatult on igal postitusel võimalus sattuda laia lugejaskonna kätte.

«Ka seal tuleb jälgida, et sõnakasutus, ka hetkeemotsiooni väljendus, oleks selline mis ei tekita hiljem piinlikkust iseendale ja kahju Kaitseliidule kui apoliitilisele, Eesti riigi teenistuses olevale organisatsioonile ja kogu Eesti riigile. Võõrviha väljendamine ja levitamine ei ole aktsepteeritav ega kohane ning ei aita kaasa ühiskonna valupunktide diskussioonile ja parimate lahenduste leidmisele,» märkis Kiili.

Kaitseliidu ülema sõnul on siin tegemist lisaks inimlikule aspektile ka julgeolekuküsimusega.

«Euroopa, sealhulgas Eesti vastu on käimas infooperatsioon, kus iga meie eksimust rakendatakse ja võimendatakse. Ei ole saladus, et Vene Föderatsiooni võimuladvik soovib Kaitseliidu maine ja efektiivsuse kahjustamist, ärme anname neile seda võimalust,» kirjutas Kiili kaitseliitlastele.

Ta lisas, et kõikidel inimestel on õigus oma arvamusele ja selle vabale väljendusele, kuid seda tuleb teostada ilma kaotamata eneseväärikust ja austades teisi. Kiili sõnul on Kaitseliidus töötavate inimeste esmakohus käituda nii sõnas kui teos taoliselt, et see vastab Kaitseliidu väärtustele ja on kooskõlas üldinimlike käitumisnormidega.

Meedia kajastas augusti lõpus Kaitseliidu avalike suhete osakonna spetsialisti Urmas Reitelmanni postitust Facebookis toimunud arutelus. Reitelmann avaldas oma postituses arvamust, et Euroopasse ei tule mitte sõjapõgenikud, vaid mugavuspagulased, keda ta nimetas «inimrämpsuks» ja «mugavusprussakateks».

Juunis äratas ajakirjanduse tähelepanu kaitseväe staabi- ja sidepataljoni teavituskeskuse ohvitseri kapten Hannes Võrno postitus sotsiaalmeedias, milles ta kritiseeris Aafrikast tulevate pagulaste vastuvõtmise kava, nimetades põgenikke muu hulgas «murjaniteks» ja «metsalisteks».

Tagasi üles