Lastevanemate liit soovitab erakoolide rahastust aasta-aastalt vähendada

Klassiruum.

FOTO: Liis Treimann

Eesti Lastevanemate Liit soovitab vähendada erakoolide rahastamist järk-järgult üheksa aasta jooksul, et sellega saaksid toime tulla ka äsja lapse erakooli pannud vanemad. 

Lastevanemate liit (ELVL) ei nõustu haridusministeeriumis valminud erakooliseaduse eelnõuga, mis pärast kohustusliku toetuse kaotamist lubaks erakoolidel tõsta õppemaksu nii palju, kui nad soovivad.

Praegune erakooliseadus lubab kahe õppeaasta vahel tõsta koolidel õppemaksu kuni 10 protsenti. Muudatuse eelnõu, millega võetakse omavalitsustelt kohustus erakoolidele pearaha maksta, kaotab selle piirangu. Rahandusministeeriumi soovitusel lisati erakooliseaduse muudatuse eelnõusse võimalus tõsta aastatel 2016-2018 õppemaksu rohkem kui 10 protsenti.

«Oleme veendunud, et kõnealune muudatus hakkab teravalt mõjutama lastega perede toimetulekut, rääkimata heaolust. Oleme seisukohal, et 10 protsendi õppemaksu tõusu piirmäära kaotamisega püüab haridus- ja teadusministeerium kavandatavat erakoolide rahastamise süsteemi muudatust kompenseerida lastevanemate arvelt,» kirjutab EVLV juhatuse liige Enn Kirsman riigikogu kultuurikomisjonile.

«Samuti oleme seisukohal, et erakooli seaduse muutmise seaduse eelnõu selle praegusel kujul vähendab oluliselt teatud perede võimalusi panna oma laps õppima nende väärtushinnangutega sobivasse kooli.»

Eesti Lastevanemate Liit on seisukohal, et seadusemuudatuse jõustumine kavandataval moel kaotab vanemate võimaluse valida oma lapsele kooli väärtushinnangutest lähtuvalt ning muudab  Eesti haridusmaastiku praegusega võrreldes oluliselt vaesemaks.

«Eesti Lastevanemate Liidu juhatus leiab, et kui haridus- ja teadusministeerium ning riigikogu tõepoolest ja möödapääsmatult soovivad muuta erakoolide hetkel kehtivat rahastuse süsteemi, tuleb erakoolide rahastamise vähendamine jaotada ära pikemale ajale - minimaalselt üheksale aastale, et ka neid lastevanemaid, kes 2015/16 oma lapse erakooli esimesse klassi panid, selline õppemaksu tõus ootamatult ei tabaks.

ELVL ettepanek on, et samal ajal peab riik jätkama erakoolide tegevuskulude toetamist (kusjuures igal aastal mitte rohkem kui 10 protsenti vähemas mahus võrreldes eelneva aastaga),» tegi liit ettepaneku.

Haridusministeerium rõhutab, et erakoolidelt raha ära ei võta, vaid taastatakse enne 2011. aastat kehtinud kord, kus omavalitsusel oli soovi korral õigus – mitte kohustus – toetada majandamiskulude maksmiseks neid erakoole, kus tema lapsed õpivad. Riiklikku haridustoetust saavad erakoolid ka edaspidi võrdselt omavalitsustega.

Tagasi üles
Back