Video: kas meid juba rünnatakse ja kas avatud riigi identiteet tagab Eesti julgeoleku?

Kaitseliitlased

FOTO: Karri Kaas, Kristjan Prii

Postimees vahendas neljapäeval riigikogu konverentsisaalis toimunud konverentsi «Eesti julgeolek 2015: minu panus», mille põhiteemadeks olid hübriid- ja infosõda, ühiskonna enesepildi mõju julgeolekule ning kodanike panus sõjalisse riigikaitsesse.

Eesti NATO Ühingu teatel oli konverentsi eesmärk vaadelda Eesti riiklikku julgeolekut mõjutavaid tegureid ja leida kodanike kaasamiseks paremaid lahendusi.

Konverentsi korraldasid Eesti NATO Ühing, Kaitseliit, SA Unitas, korporatsioon Vironia, korporatsioon Amicitia, Sinu Riigi Kaitse, Kodanikukaitse MTÜ ja Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus koos riigikogu riigikaitsekomisjoni, riigikantselei, haridus- ja teadusministeeriumi ning kaitseministeeriumiga.

KONVERENTSI KAVA

10.00–10.15 Avasõnad, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson

10.15–11.40 Kas meid juba rünnatakse? Eesti strateegilise kommunikatsiooni väljakutsetest hübriidsõja sogases vees.

Euroopa Liit ja NATO on Venemaaga vastasseisus Ukraina küsimuses. Selle osana on käivitatud vastastikused majandussanktsioonid ning toimub ka vastaspoole eriviisiline mõjutamine. Lõpuks defineeritakse meie ühine huvi iga kodaniku tasemel, mitte valitsuskoridorides. Kas meid siis praegu mõjutatakse või mitte?

Arutelul osalevad Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Jüri Luik, SA Unitas nõukogu liige Mariann Rikka, NATO StratCom kompententsikeskuse asedirektor Aivar Jaeski ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse meedia valdkonnajuht Natalja Kitam. Arutelu modereerib riigikantselei kommunikatsioonibüroo nõunik Ilmar Raag.

11.40–11.50 Paus

11.50–13.15 Kaitseliit ja riigikaitse

Milline on kodaniku roll Eesti sõjalises kaitses? Kuidas on võimalik ühildada vabatahtlike soovi toetada riigikaitset nende nõuetega, mida tingib moodne sõjapidamine? Mida on vaja, et Kaitseliidu liikmeskond kasvaks 30 000 liikmeni?

Arutelul osalevad Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili, Kaitseliidu Tallinna maleva staabiülem kolonelleitnant Toomas Väli, Kaitseliidu jurist Kai Reinhold-Hurt ning riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektori asetäitja Kristjan Prikk. Arutelu modereerib ettevõtja, ajakirjanik ja kaitseliitlane Mart Luik.

13.15–14.15 Lõuna

14.15–15.45 Ühiskonna sidususe mõju julgeolekule

Eesti julgeolekut mõjutavad tegurid on seotud paljude välis- ja sisepoliitiliste ning sotsiaalmajanduslike protsessidega, mille taustal eristub ühiskonna sidusus kui suutlikkus kindlustada oma riigis ühtsus, võrdsus ja heaolu. Mis võiksid olla tugevalt ühtse riigi tunnused julgeoleku ja turvalisuse vaatenurgast lähtuvalt? Kas ja mis tingimustel tagaks avatud riigi identiteet Eesti julgeoleku? Mida tuleb teha selleks, et võimaldada igal Eesti elanikul keelest ja rahvusest sõltumata panustada meie riigi julgeoleku tugevdamisse? Millist suurt kõnetavat narratiivi peame arendama ja kasutama Eesti ühiskonna lõimumise toetamiseks ja suunamiseks?

Arutelul osalevad haridus- ja teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja, psühholoogiadoktor Aune Valk, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Burnašev, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppejõud, ajaloolane ja Sinu Riigi Kaitse ekspert Igor Kopõtin ning Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik. Arutelu modereerib ajakirjanik ja Raadio 4 toimetaja Artur Aukon.

15.45-16.00 Lõpusõnad, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse asedirektor ja juhatuse liige Martin Hurt

Tagasi üles