Tartu vangla saab jalutushoovidesse varjualused ja pingid aasta lõpuks

Tartu vangla.

FOTO: Sille Annuk

Tartu vangla saab hiljemalt aasta lõpuks jalutushoovidesse pinkidega varjualused, et kinnipeetavad saaksid ka viletsa ilma korral värskes õhus viibida.

Tartu vangla esitas tellimuse tööde teostamiseks Riigi Kinnisvara AS-le (RKAS) tänavu juunis ning tellimuse täitmise tähtaeg on aasta 52. nädal, vastas Tartu vangla õiguskantsleri soovitusele viia jalutushoovide tingimused kooskõlla rahvusvaheliste nõuetega.

Õiguskantsleri poole pöördus kinnipeetav, kes kurtis, et vangla S-hoone jalutushoovil pole katust. Avaldaja väitis, et näiteks vihmasaju korral ei saa seetõttu süüdimõistetud realiseerida vangistusseadusest tulenevat õigust viibida vähemalt üks tund päevas värskes õhus.

6. oktoobril külastas õiguskantsleri nõunik Tartu vanglat ning tuvastas, et avaldaja väited peavad paika ehk S-hoone jalutushoovidel tõepoolest katused puuduvad.

Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee (CPT) on järjepidevalt toonud esile igapäevase värskes õhus viibimise võimaluse olulisust, samuti on CPT selgitanud, et värskes õhus viibimiseks mõeldud paik peab pakkuma puhkamisvõimalust ja kaitset ilmastiku eest.

Jalutushoovide ilmastikukindlamaks ehitamist soovitas õiguskantsler käesoleval aastal ka politsei- ja piirivalveametile (PPA) Lääne prefektuuri Rapla ning Paide politseijaoskonna arestikambrite kontrollkäigu kokkuvõttes.

Tagasi üles