Juhatus: me ei tüüri Rahvaliitu Keskerakonda

FOTO: Scanpix / kollaaž Katri Karing

Rahvaliidu aseesimehed ja mitmed teised juhatuse liikmed saatsid laiali pressiteate, milles nimetavad väärinfoks erakonna esimehe Juhan Aare viiteid, nagu kavatseks nad parteid ühel või teisel kujul Keskerakonda kaaperdada.

«Kahetsusväärsel kombel on Juhan Aare oma ööavalduses esitanud nii erakonna liikmetele kui ka laiemale üldsusele väärinfot, muu hulgas tulnud välja alusetute süüdistustega juhatuse liikmete vastu, ilmutades samas küünilist ükskõiksust erakonnale raha tagastamisel,» seisab teates.

«Samas teab Juhan Aare väga hästi, et Keskerakonnaga ühinemise kõnelusi pole peetud ning sel teemal ei ole kunagi tõstatatud arutelu ka ühelgi erakonna juhatuse ega volikogu koosolekul,» lisatakse avalduses.

Avaldusega ühinenud Rahvaliidu juhatuse liikmed leiavad, et mitmest esimees Aare kõnest ja meedia kaudu avaldatud arvamusest võib välja lugeda selgeid vihjeid tema enda poolehoiust Reformierakonnale.

See võis olla nende hinnangul ka viimane piisk Keskerakonda astunud endise Rahvaliidu aseesimehe Tuiksoo karikas.

«Peame kurvastusega märkima, et kahjuks on Aare end eemale hoidnud nii Rahvaliidu igapäevapoliitika kujundamisest kui ka erakonna juhi ülesannetest. Selline käitumisviis on Rahvaliidus ennekuulmatu ning seetõttu ei näe me võimalust, et Juhan Aare võiks erakonna juhina jätkata.»

Dokumendile on allakirjutanud Andrus Blok, Riina Kull, Viljar Jaamu, Mai Treial, Arvo Sakjas, Monika Kuzmina ja Rein Tölp. Neist neli esimest on erakonna aseesimehed.

Erakonna kodulehel ära toodud juhatuse liikmetest pole avaldusega ühinenud vaid peasekretär Lauri Vitsut, auesimees Arnold Rüütel ning esimees Juhan Aare ise.

Juhan Aare saatis öösel vastu tänast laiali pressiteate, kus lubas vabastada 22. novembri seisuga ametist peasekretär Lauri Vitsuti, kes talle vastavasisulise avalduse esitas.

Ühtlasi leidis Aare, et erakonna peasekretär ja aseesimehed toetavad Rahvaliidu sisemist lammutamist.

«Mida päev edasi, seda selgemaks saab, et põhieesmärke näib olevat vähemalt kaks,» teatas esimees.

«Esiteks – nõrgestada Eestimaa Rahvaliit niivõrd, et erakond jääks välja 6. märtsil valitavast riigikogust. Teiseks – luua soodne pind mõnede Rahvaliidu tipp-poliitikute ja teatud osa erakonna ühinemiseks valimiseelsel perioodil Keskerakonnaga.»

Tema hinnangul tuleb peamine rünnak niisuguse eesmärgi saavutamiseks erakonna kongressil 20. novembril Tartus.

«Arvatavasti just seepärast kirjutaski Lauri Vitsut ametist lahkumise kuupäevaks 22. november 2010, pärast saadud ülesande täitmist,» teatas Aare.

«Tõenäoliselt peaks sellel kuupäeval toimuma otsustav läbimurre erakonna kaaperdamiseks Keskerakonna kasuks. Ester Tuiksoo lahkumine ja tema Rahvaliidu pressiteenistuse kaudu edastatud üleskutsed Rahvaliidu ühinemiseks Keskerakonnaga kinnitavad ühemõtteliselt esitatud prognooside paikapidavust.»

Erakonna toonane aseesimees Tuiksoo teatas eelmisel nädalal, et liitub Keskerakonnaga.

Tagasi üles