Terrorismis kahtlustatav Eesti kodanik vaidlustas Ukrainale väljaandmise Euroopa kohtus

Isehakanud Luganski Rahvavabariigi sõdurid rivistumas.

FOTO: ITAR-TASS / Scanpix

Terrorismis kahtlustatav Eesti kodanik Vladimir Poljakov vaidlustas europarlamendi saadiku Yana Toomi abil enda Ukrainale väljaandmise Euroopa Inimõiguste kohtus.

«Vaidlustasime Poljakovi Ukrainale väljaandmise 6. jaanuaril ning saime eile vastuse, et kohus võttis asja menetlusse,» ütles Keskerakonda kuuluv Toom Postimehele.

Toomi sõnul on alust arvata, et Ukrainale väljaandmisel on Poljakovi elu ja tervis ohus. Toomi sõnul võiks kohus Poljakovi üle toimuda Eestis ja juhul, kui ta peaks süüdi mõistetama, siis ei näe ta mingit põhjust, miks ei saaks ta kanda vanglakaristust Eestis.

Toom märkis, et tema ei ole pädev selle üle, kas Poljakovi suhtes tõstatatud kahtlustused vastavad tõele või mitte, kuid see ei ole ka inimõiguste kohtule esitatud taotluse sisu.

Poljakovi kaebus läks Euroopa Inimõiguste Kohtule esialgse õiguskaitse taotlusena väljasaatmise vastu, mis tähendab, et kohus menetleb seda kiireloomulisena.

Yana Toomi büroo pakub Eesti elanikele tasuta õigusabi. Saadiku sõnul jõudis Poljakovi juhtum tema büroosse, kui õigusabi vastuvõtule tuli kahtlustatava ema.

Ukraina süüdistab Poljakovi niinimetatud Luganski rahvavabariigi kaitseministeeriumi sõjaväekomandatuuri töös osalemises, ta täitis selle juhtide poolt antud ülesandeid, sealhulgas objektide ja ebaseaduslikult kinnipeetavate isikute valvamine.

Terroristliku grupi või terroristliku organisatsiooni loomise, sellise grupi või organisatsiooni juhtimise või sellesse kuulumise eest on Ukrainas karistusena ette nähtud 8-15-aastane vangistus.

Samasugune kuritegu on Eestis karistatav 5-20-aastase või eluaegse vangistusega. Eesti kohtud on väljaandmise tunnistanud õiguslikult lubatavaks.

Valitsus otsustas anda Poljakovi möödunud aasta lõpus Poljakovi kohtupidamiseks Ukrainale välja. Poljakov vaidlustas valitsuse otsuse Tallinna halduskohtus, kes langetab otsuse veebruari alguses.

Tagasi üles