Õiguskomisjon toetas ühehäälselt paarkonna seadust

FOTO: SCANPIX

Riigikogu õiguskomisjon otsustas eile üksmeelselt häältega 10:0 lõpetada paarkonnaseaduse eelnõu esimese lugemise. Varem on mitu koalitsioonisaadikut paarkonnaseaduse eelnõu teravalt kritiseerinud.

Jüri Adams ütles õiguskomisjonis, et paarkonnaseadus sündis reaktsioonina riigikogu eelmise koosseisu vastu võetud kooseluseadusele ja selle rakendusseaduse eelnõule. «Meie eesmärk on näidata, et neid küsimusi saab lahendada palju lühemalt ja arusaadavamalt,» ütles Adams.

Paarkonna eelnõus on iga probleemivaldkonda käsitletud eraldi, põhimõttel «üks samm korraga». Nii lahendatakse samasooliste paaride varasuhteid, pärimist ja vastastikuse ülalpidamise kohustust puudutavad küsimused.

Eelnõu algatajad kinnitavad, et siht on anda samasoolistele paaridele nende põhjendatud soovide ja õigustatud vajaduste teostamiseks vajalikud õiguslikud võimalused.

Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli hinnangul on nüüdseks toimunud meelemuutus seotud nii koalitsiooni sooviga leida väljapääs kooseluseaduse rakendusseaduse menetlemise ummikseisust kui ka sellega, et Vabaerakonnal on tekkinud rohkem võimalusi paarkonnaseaduse eelnõu tutvustada.

«Me ei saa kooseluseadust tagasi pöörata, kuid nüüd tuleks tunnistada, et püüd kehtiva kooseluseadusega lahendada nii sama- kui erisooliste paaride probleeme on paljude segaduste põhjus. Samuti on väga oluline see, et paarkonnaseaduse menetlemisel tekkis õiguskomisjonis üle hulga aja atmosfäär, mis võimaldab probleemidest avatult rääkida ja otsida kompromisse,» ütles Herkel.

Tagasi üles