Kelam: IRL on teinud vigu

Tunne Kelam.

FOTO: Jaanus Lensment

Europarlamendi saadik Tunne Kelam (IRL) leiab, et erakonna reitingu langemise valimiskünnisest allapoole põhjustas ühelt poolt uute konkurentide teke muutunud poliitilises olukorras kui ka partei enda valearvestused ja vead.

«Mis on arvamusküsitluste langustrendi põhjused? Kas muutused valijaskonna hoiakuis, erakonna eesmärkides või uutes konkurentides? Kahtlemata on toetuse kahanemine vähemasti osaliselt seletatav uute konkurentide ilmumisega parempoolsete parteide mänguruumi, kus konkurentsis uue ja vana vahel paljud tavapärased IRL toetajad eelistasid veebruaris 2015 «uusi»,» leidis Kelam.

Tema hinnangul tegi IRL ka valearvestuse viimastel valimistel: «Olles ülemäära kindlad IRLi traditsioonilistes valdkondades, otsisime võimalusi  toetajaskonda laiendada väikesepalgaliste tulude suurendamise arvel. Taotlus, mis tundus liig uudne ja keerukas ega leidnud kodanikelt kiiret mõistmist.»

Kelami sõnul on uuenenud poliitilises olukorras märksa keerukam ka omaenda selget profiili hoida. «Mitmed meie traditsioonilised eelised on muutunud õnneks Eesti poliitmaastiku ühisvaraks. Nii on Reformierakond edukalt assimileerinud riigikaitse ja idapoliitika, uued erakonnad pretendeerivad rahvusluse parema kaitsja rollile, kuigi selle kohta usutavaid tõendeid pole siiani esitatud,» osutas ta.

Kelami sõnul ei toimu need muutused ainult Eestis, vaid kogu Euroopas on käesoleval kümnendil süvenenud frustratsioon, pettumus traditsioonilises poliitikas, Euroopa ühinemise mõtte ja identiteedi ähmastumine.

«See on pinnas uutele jõududele, kes pakuvad kurvide otselõikamist, kiireid ja «lihtsaid» lahendusi ning kulutavad peamise energia süüdlaste otsimisele. Kodanike hoiakuis on toimunud olulised muutused, ootused on kasvanud kiiremini tegelikest võimalustest, maailmavaatelised alused on murenemas. Üha enam inimesi on harjunud delegeerima isikliku vastutuse ja initsiatiivi valitsusele, kelles nähakse vastutajat ka isiklike tegematajätmiste eest,» sedastas Kelam.

«Ometi on just sellisel ajal eriti tähtis mõista, et frustratsiooni väljaelamine «süüdlaste» kõrvaldamise kaudu ei too lahendust frustratsiooni allikaile. Tulevik kuulub IRLi tüüpi poliitilistele liikumistele, kes kehastavad järjepidevust ja usaldusväärsust, mis ainsana kannavad ühiskonda edasi. Kui läbime turbulentsi või sumpame soos, on iseäranis vaja seda, millest kinni hoida. On vaja selget sihti, mis suunas edasi rügada, põhimõtteid, millele tugineda, väärtusi, mis sisendavad usku ja enesekindlust.»

Kelam leidis, et IRL on kõigist Eesti erakondadest kõige pikemat aega ajanud konstruktiivset ja vastutustundlikku käitumisjoont, kaitsnud rahvusriigi aluseid, majanduslikku iseseisvust, kindlustanud rahvuslikku kaitsevõimet ning rõhutanud  kodanikkonna kandvat rolli riigi arengus. «Meie usaldusväärsus lähtub iseseisva rahvusriigi taastamisest, julgetest majandusreformidest, mida alustas Mart Laari valitsus.»

«Loomulikult on IRL teinud vigu, seda ka omaenda liikmeskonna puuduliku kaasamise näol,» tõdes Kelam samas.

«Täiesti arusaadavalt on meie liikmed kui ka toetajad mures languskõverast, mis ületab arvestuse piirid,» mõistis Kelam, kuid lisas, et just see peaks olema stiimul tegutsemiseks ja uuenemiseks.

«Pautoinaste otsimine ei vii lahendusteni. Vastupidi - see juhib tähelepanu kõrvale peamisest, sealhulgas ka uute poliitiliste jõudude vastutusest ja võimest olukorda reaalselt muuta,» märkis ta. 

«IRLi püsimine ja kosumine pole ainult tema enda asi. See on kogu Eesti huvides. Ning IRLi kadumine poliitiliselt areenilt ei taandu lihtsalt tühiku täitmisele uute jõudude poolt. See tähendaks Eesti enda stabiilsuse ja usaldusväärsuse nõrgenemist. Seda olukorras, kus pahasoovlikud jõud piiri taga kui ka sisemaal sellist arengut just taotlevadki,» leidis Kelam.

Rahvusringhäälingu tellitud ja Turu-uuringute ASi tehtud küsitluse järgi juhib erakondade populaarsustabelit Keskerakond, mida toetab 23 protsenti vastanutest. Keskerakonnale järgnevad Reformierakond 21, Konservatiivne Rahvaerakond 14, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 12 ja Vabaerakond 11 protsendiga. IRLi toetus langes kuuga kuuelt neljale protsendile, mis tähendab, et kui praegu toimuksid valimised, siis sellise toetusega erakond riigikokku enam ei saaks.

Tagasi üles