Siitan: töövaidluskomisjon ei märganud peamist

Andres Siitan

FOTO: Peeter Langovits

ERSO endine direktor Andres Siitan on imestunud, et eile kultuuriministeeriumile vallandamise küsimuses osaliselt õiguse andnud töövaidluskomisjon ei andnud pädevat õiguslikku hinnangut sellele, millele tema oma avalduses rõhuasetuse seadis.

«Kuigi töövaidluskomisjon otsustas osaliselt rahuldada minu nõude kultuuriministeeriumi vastu, jääb arusaamatuks, miks ei võtnud komisjon seisukohta küsimuses: kas segadused ERSO rahaasjades said alguse minupoolsest eelarvest mittekinnipidamisest või ministeeriumi poolt häid tavasid ning seadusi eirates tehtud reformidest. Just see rõhuasetus oli minu avalduses peamine,» teatas Siitan.

Tema hinnangul nägi töövaidluskomisjon küll tagajärgi, kuid ei süüvinud põhjustesse. «Oma avalduses osutasin kultuuriministeeriumi seaduserikkumistele, mis toimusid ERSO struktuurimuudatuste kavandamisel ja läbiviimisel ning mis minu hinnangul tekitasid asutuse jaoks väljapääsmatu olukorra,» selgitas Siitan.

«Üks asi, kui komisjon oleks minu väited ümber lükanud, kuid nende täieliku tähelepanuta
jätmine pole õiguspärane.»

«Minu jaoks pole niivõrd oluline, kas mulle mõistetakse välja hüvitis ühe või kolme kuu palga ulatuses, aga oluline on pädev õiguslik hinnang. Töövaidluskomisjon jättis selle seekord andmata, sest jättis kõige olulisema osa minu avalduses käsitlemata,» imestas Siitan.

Töövaidluskomisjon leidis pärast mõlema poole ärakuulamist, et Siitaniga töölepingu lõpetamine oli põhjendatud ja õiguspärane, kuid kultuuriministeerium oleks pidanud sellest meest pikemalt ette teavitama, seepärast tuleb endisele direktorile maksta ühe kuu palk.

Kultuuriminister Laine Jänes vallandas Siitani ränkade juhtimisvigade tõttu 15. novembril,
Siitan pöördus detsembri keskel töövaidluskomisjoni ning taotles enda vallandamise õigustühiseks kuulutamist ja lahkumishüvitise maksmist või tööle ennistamist.

Tagasi üles