Hispaanias redutamine ei päästnud varast vangistusest

Juba teistkordselt maakohtu ette astunud Martin Merirand ja Kardo Kruusmaa eitasid süütegusid.

FOTO: SCANPIX

Üle kaheksa aasta tagasi varguse eest vangi mõistetud, kuid seejärel Hispaaniasse põgenenud mees lootis karistuse kandmisest kodumaal pääseda, kuid kohus leidis, et süütegu ei aegu, kui süüdimõistetu on end varjama asunud.

Tartu maakohus mõistis 28-aastase Martin Annuki 2002. aasta 18. detsembri otsusega süüdi salajases varguses ja mootorsõiduki juhtimises joobeseisundis ning määras talle ühe aasta ja viie kuu pikkuse vangistuse.

Sellele lisandus varasema kohtuotsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa ja kogukaristuseks jäi üks aasta ja kaheksa kuud vangistust. Kohtuotsus jõustus 2003. aasta 20. märtsil.

Oma kriminaalasja arutamisele 2002. aastal Annuk ei ilumunud, kuigi kohus oli väljastanud tema sundtoomiseks määruse. Noormehe isa teavitas kohut, et tema poeg viibib välismaal, kuid süüasja arutamisele see takistuseks ei saanud ning kohus vaagis tema tegusid tagaselja. Ühtlasi kuulutas kohus ta toona tagaotsitavaks.

2002. aasta 14. juunil Eestist lahkunud Annuk peet kinni mullu 11. oktoobril Hispaanias ning toimetati kodumaale karistust kandma. Annuki kaitsja polnud sellega aga päri, leides, et noormees tuleb vabastada kohtuotsuse täitmise aegumise tõttu. Lõppeval nädalal jättis Tartu maakohus Annuki kaitsja kaebuse siiski rahuldamata, leides, et Annuki kinnipidamise hetkeks mullu sügisel ei olnud 2002. aasta kohtuotsuse täitmine aegunud.

Kohus tuvastas, et Annuki tagaotsimist alustati juba 2002. aasta 12. augustil, 2005. aastal koostati aga Annuki kohta Euroopa vahistamismäärus. «Enne ja pärast seda on Annukit taga otsitud ka Eestis ja kontrollitud nii temaga seotud isikuid kui ka andmebaase. Kui lahendiga on isik tunnistatud tagaotsitavaks ja kohaldatud vahistamistõkendit, siis sellise lahendi täitmisele pööramine toimubki seeläbi, et lahend saadetakse pädevale politseiasutusele täitmiseks,» selgitas kohus.

Ühtlasi leidis kohus, et Annuk lahkus Eestist eesmärgiga hoiduda kõrvale nii varasema süüdimõistva otsuse täitmisest kui ka 2002. aastal Tartu maakohtusse saadetud kriminaalasja menetlemisest ning ka selles kriminaalasjas tehtava kohtulahendi täitmisest. «Annuk rikkus talle kohtueelses menetluses kohaldatud tõkendit elukohast lahkumise keeld ning lahkus riigist,» rõhutas kohus.

Kohus asus seisukohale, et kogu ajavahemik, mil isik hoidub kõrvale kohaldatud karistuse kandmisest, arvatakse karistusseadustikus sätestatud tähtaegadest välja ja kui kohtuotsus oli pööratud täitmisele õigeaegselt, siis sellise isiku osas otsuse täitmine ei aegu.

Tagasi üles