ETO püüab laste abil prügiprobleemile lahendust leida

«Keskkonnakese» juhid Sandra ja Martin vestlevad saates ka loodushoiuspetsialist Vladislav Koržetsiga.

FOTO: www.eto.ee

Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) hinnangul pole inimeste keskkonnateadlikkus ega taaskasutustegevus aastate jooksul suurenenud ning seetõttu püüavad nad uue kampaaniaga mõjutada eelkõige laste ja noorte hoiakuid.

Turu-uuringute ASi uuringu tulemused näitavad, et Eesti elanikest vaid 53 protsenti tegelevad jäätmete sorteerimisega vähemalt mingilgi tasemel. Sorditake kõige sagedamini paberit, pappi ja kartongi ning klaasi, sealhulgas ka pandipakendeid. 40 protsenti inimestest aga ei sorteeri olmeprügist välja ühtegi pakendiliiki.

Lisaks teadmatusele konteinerite asukohtade ja sorteerimispõhimõtete osas selgus, et suur hulk elanikkonnast suhtub antud teemasse kui tülikasse pseudoprobleemi – 11 protsenti vastanuist nimetas teemat neid mitte huvitavaks.

ETO ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel valminud uus lastesaade «Keskkonnake» läheneb taaskasutusteemale laste teadmiste ja motivatsiooni tõstmise kaudu.

ETO tegevdirektori Ahto Hundi sõnul on antud kampaania suunamine lastele taotluslik, kuna nende kogemus näitab, et laste käitumise suunamine läbi positiivse kinnituse ja põhjus-tagajärg seose näitamise annab tulemuseks ka lastevanemate käitumise muutuse. «Lapse siirale palvele loodusest hoolida on raske mitte tähelepanu pöörata,» märkis Hunt.

ETV teisel kanalil alates 10. veebruarist esitletav lastesaatesari «Keskkonnake» räägib taaskasutuse põhimõtetest, sidudes need huvitavate avastusretkedega Eestimaa eri paigus.

Saatesarja käigus kohtuvad noored saatejuhid neile eeskujuks olevate tuntud inimestega eri valdkondadest, et siduda kokku laste unistused ja loodushoiu tähtsus. Saates võtavad sõna keskkonnaspetsialistid, tuntud näitlejad, lauljad, sportlased ning külas käiakse erinevaid pakendiliike kasutavates tootmisettevõtetes.

Tagasi üles