Valitsus kinnitas seitsme ühendvalla tekke

FOTO: Rannar Raba

Valitsus kiitis täna heaks Elva, Saaremaa, Rakvere, Tapa, Valga, Viljandi ja Vinni ühendvalla loomise, muudatused jõustuvad pärast kohalikke valimisi tuleva aasta oktoobris.

Tartu- ja Valgamaal ühinevad 14 245 elanikuga Elva vallaks Elva linn ning Konguta, Rannu, Rõngu, Puhja ja Palupera vald. Vallavolikogu ja -valitsus jäävad Elva linna, teenuskeskused luuakse Konguta, Rannu, Rõngu, Puhja ja Palupera piirkonda. Riigieelarvest saab loodav vald 2 574 300 eurot ühinemistoetust, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Ligi 32 000 elanikuga Saaremaa valla moodustavad Kuressaare linn ning Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Salme, Torgu ja Valjala vald. Valla keskus jääb Kuressaarde, teenuskeskused luuakse senistesse vallakeskustesse ning Lümandasse ja Kärlasse. Ühinemistoetuseks saab loodav vald 4 720 600 eurot.

Lääne-Virumaal moodustub Rakvere valla ja Sõmeru ühinemisel 5603 elanikuga Rakvere vald. Uue valla keskus on Sõmeru alevikus ja teenuskeskused Lepna, Lasila ja Veltsi külas. Ühinemistoetuseks makstakse vallale riigieelarvest ligi 648 400 eurot.

Uueks, 11 405 elanikuga Tapa vallaks ühinevad Tapa senine vald ja Tamsalu. Valla keskus asub Tapa linnas ja teeninduskeskused Tamsalus, Jänedal, Lehtses, Moel, Vajangul, Assamallas ja Porkunis. Ühinemistoetuseks saab uus vald ligi 1 640 500 eurot.

Lääne-Virumaal ühinevad uueks, 7069 elanikuga Vinni vallaks Laekvere, Rägavere ja Vinni senine vald. Valla halduskeskus asub Pajustis ja teenuskeskused Laekvere, Tudu, Roela ja Viru-Jaagupi alevikus ning Ulvi külas. Ühinemistoetust makstakse vallale 1 073 300 eurot.

Valgamaal moodustavad Valga linn ja Karula, Taheva, Tõlliste ning Õru vald 16 837 elanikuga Valga valla. Valla keskus asub Valga linnas ja teenuskeskused luuakse Lüllemäe, Hargla või Koikküla külasse ning Tsirguliina ja Õru alevikku. Riigieelarvest saab loodav vald ligikaudu 2 500 000 eurot ühinemistoetust.

Viljandimaal moodustavad Kolga-Jaani ja Tarvastu vald Viljandi vallaga liitudes uue, 14 036 elanikuga Viljandi valla. Valla halduskeskus asub liitumislepingu järgi Viljandi linnas ning teenuskeskused Kolga-Jaanis ja Mustlas. Riigieelarvest saab loodav ühendvald 1 933 100 eurot.

Ühinemiste tulemusena väheneb omavalitsuste koguarv Eestis 25 võrra ehk 178-le. Kokku jääb Eestisse 153 valda ja 25 linna, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Omavalitsuste vabatahtliku ühinemine on haldusreform esimene etapp, mis lõpeb uuel aastal.

Tagasi üles