Paraadil näeb rasket soomustehnikat

FOTO: Eero Vabamägi

Kaitsevägi esitles jalaväe lahingumasinat CV9035 mullu oktoobris Tapa polügoonil.

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva paraadil osaleb enam kui tuhat mundrikandjat Eestist ja liitlasriikidest, näidatakse uut sõjatehnikat.

Nagu eelmisel aastal toimub Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud kaitseväe rivistus ja paraad tänavugi Tallinnas Vabaduse väljakul. Sõjatehnikat on seekord mõnevõrra rohkem kui mullu, kokku 111 ühikut. Eriliseks teevad tänavuse ürituse masinad, mida varem ei ole paraadil nähtud.

Paraadi rivistav kaitseväe veebel ülemveebel Siim Saliste märkis, et seekord näeme Scoutspataljoni esimest korda kasutamas eelmisel aastal relvastusse võetud jalaväe lahingumasinat CV9035. Viru jalaväepataljon on aga esimest korda soomustransportööril Sisu XA-188. Soomukeid Sisu XA-188 kasutas enne Scoutspataljon, Viru jalaväepataljonil ei ole varem soomukeid olnud. Nii CV9035 kui ka Sisu XA-188 on soetatud Hollandist.

Ent uut ja põnevat on veelgi. Esimest korda võtab paraadist osa 1. jalaväebrigaadi luurekompanii, mille kaitseväelased liiguvad ringi maasturitega. Väljakul peaks veerema võimas, umbes 60 tonni kaaluv USA Abramsi tank, mis täna hommikul Tapale jõudis. Lisaks osaleb paraadil USA jalaväe lahingumasin Bradley.

Sedapuhku ei näe aga USA soomusmasinat Stryker, mis eelmisest paraadist osa võttis.

Paraadil osalevad üksused rivistuvad Vabaduse platsile kell 11.20. Masinad liiguvad Vabaduse platsilt mööda Kaarli puiesteed linnavalitsuse ette, kuhu soomustehnika jääb väljanäitusele. Osa masinaid saab paraadi järel lähemalt uurida Vabaduse platsil avataval näitusel. Näitusel on väljas ka käsitulirelvad, haubitsad, miinipilduja, mobiilne õhuseireradar, lahinguteenindustoetuse sõidukid ja palju muud.

Sobiva ilmaga teevad paraadist kell 12.50 ülelennu Eesti õhuväe, politsei- ja piirivalveameti ning liitlaste lennuvahendid, näiteks peaks Eesti sünnipäeva tähistamisel osalema NATO luurelennuk AWACS E-3. Musitseerivad kaitseväe ja politsei- ja piirivalveorkester ning seekord ka USA õhuväe orkester.

Paraadil osaleb 1057 kaitseväelast, kaitseliitlast ja Sisekaitseakadeemia kadetti, samuti on kohal liitlaste üksused. Peale mullu esindatud USA ja Ühendkuningriigi, kes saadavad paraadile rühmasuuruse üksuse, panevad liputoimkonna välja Läti, Leedu, Taani, Poola, Saksamaa ja Prantsusmaa. Seda vähemalt praeguste plaanide järgi, sest sakslased ja prantslased pole oma tulekut veel lõplikult kinnitanud.

Paraadil on esindatud kõik väeliigid, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Balti Kaitsekolledž, vahipataljon, staabi- ja sidepataljon, 1. ja 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus, kaitseliidu Rapla maleva tankitõrjerühm, Harju maleva miinipildujarühm, Kaitseliidu akadeemiline malevkond ja Sisekaitseakadeemia kadetid. Kokku osaleb paraadil 41 lippu, viis kompaniid, neli patareid, 22 rühma ja kolm orkestrit.

Keskpäeval algava paraadi võtab vastu president Kersti Kaljulaid ja seda juhatab kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras.

Paraadi peaproov toimub 23. veebruari õhtul kell 21 Vabaduse väljakul.

Tehnika paraadil

  • Scoutspataljoni jalaväe lahingumasin CV9035
  • Kalevi jalaväepataljoni ja Viru jalaväepataljoni soomustransportöör Pasi
  • 1. jalaväebrigaadi tankitõrjekompanii tankitõrjeraketikompleksid Milan ja Javelin
  • Õhutõrjepataljoni õhutõrjeraketisüsteem Mistral ja 23-millimeetrine õhutõrjekahur
  • 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni ja 2. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni 155- ja 122-millimeetrine haubits
  • Kuperjanovi jalaväepataljoni 120-millimeetrine miinipilduja
  • Ameerika Ühendriikide tank Abrams ja jalaväe lahingumasin Bradley
  • Õhuväe mobiilne õhuseireradar Ground Master 403
Tagasi üles