Keskkonnainspektsioon alustas kemikaalireostuse asjaolude selgitamiseks kriminaalmenetlust

Keskkonnainspektsioon alustas kriminaalmenetlust, et selgitada eile õhtul Sonda ja Tapa jaamas tekkinud kemikaalireostuse asjaolusid.

Reostus avastati eile õhtul Sonda raudteejaamas ja hiljem ka Tapa raudteejaamas. Suurem leke oli Sondas, kus esialgsete hinnangute järgi valgus tsisternvagunist välja kuni  50 tonni kemikaali. Täpsemad kogused selguvad pärast tsisternide tühjaks pumpamist, teatas Keskkonnainspektsioon.

Kriminaalmenetlus on alustatud karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kemikaalide ja jäätmehoolduse nõuete rikkumist ettevaatamatusest ja menetlust juhib Viru Ringkonnaprokuratuur

Kauba saatedokumentide järgi on tegu ohtlike kemikaalide hulka klassifitseeruvate ainete seguga. Keskkonnainspektsiooni tellimusel võtab Keskkonnauuringute Keskuse (KUK) labor tänase päeva jooksul reostuskohtadest proovid, samuti võetakse proovid tsisternidest. Pärast analüüsitulemuste selgumist saab täpsemalt öelda kemikaali koostise. 

Keskkonnainspektsioon koos Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi ametnikega tegelevad praegu reostuse ulatuse ja keskkonnaohu hindamisega. Reostusega kaasneb oht veekeskkonnale, eelkõige põhjaveele. Kuna vesi liigub pinnases suhteliselt aeglaselt, siis loodetakse ohtu ennetada.

Terviseameti mürgistusteabekeskuse hinnangul ohtu inimeste tervisele hetkel ei ole, kuid kui kellelgi on kaebusi või kahtlusi võimaliku mürgistusohu osas, võib konsulteerimiseks helistada mürgistusinfoliinile 16 662.

Keskkonnainspektsioon vahetab infot ka kohalike omavalitsustega.

Tekkinud reostuse koristamist korraldab Eesti Raudtee. 

Tagasi üles