Prügila läbikaevamine võib tuua kaasa metaanilekke

Prügila.

FOTO: Raigo Pajula.

Keskkonnamõju hinnangu järgi on Kudjape prügila ladestusala osalise läbikaevamise olulisemateks keskkonnariskideks võimalik metaani väljapaiskumine, samuti suurte vihmade korral saasteainete sattumine pinnasesse.

Läinud nädalal avalikustatud Kudjape prügila sulgemistööde käigus tehtava uuema ladestusala läbikaevamise ja jäätmete sorteerimise keskkonnamõju hindamise aruande koostajad tõdevad, et prügila läbikaevamisel ja jäätmete sortimisel, eriti suure sademete hulga juures, võib täiendav saasteainete kogus sattuda pinna- ja põhjavette ning pinnasesse, kirjutas Meie Maa.

Üheks tõsisemaks riskifaktoriks on aga aruande kohaselt metaani äkkheide jäätmeladestu läbikaevamise ajal või hilisem gaasileke läbi prügila kattekihi.

Praegu jäätmete alla vangistatud prügilagaas, sealhulgas metaan võib välisõhku paiskuda ka lademe läbikaevamise ajal.

Sellele ohule on tähelepanu pööranud mitmed eksperdid, soovitades prügilad rahule jätta ja neid hiljem gaasikogumiskaevudega keskkonnaohutumalt käidelda, kuigi eelkõige on silmas peetud suuri prügilaid, kus on suur gaasiteke.

Tagasi üles