Rahast ilma jäänud eakad hakkasid tulumaksuvabastuseks avaldusi kirjutama

FOTO: Mihkel Maripuu

Pensioniametisse tõttasid eile ja täna sajad eakad, et uurida, kas ja kui palju on riik neile tulumaksutagastust võlgu ja vajadusel kirjutada avaldus selle kättesaamiseks.

Peaminister Andrus Ansipi sõnul on neid vanaduspensionäre, kes ei ole saanud riigilt tulumaksuvabastust, kuid kellel oleks selleks õigus, maksimaalselt 17 000.

Ta nentis, et ligi 36 000 pensionäri ei ole taotlenud pensionilt igakuist tulumaksuvabastust, kuid samas neist ligi 16 000 inimest on käesoleval aastal esitanud tuludeklaratsiooni ja saanud seeläbi tulumaksu tagasi. Lisaks on ligi 3000 inimesel tema sõnul tulumaksuvaba miinimumi arvestatud töökohal. Seega jääb peaministri sõnul üle 17 000 inimest, kes on tulumaksuvabastusest teadmatuse tõttu ilma jäänud.

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on riik läbi aastate teinud teavitustööd pensionidelt tulumaksuvabastuse kohta, kuid vanemate inimeste puhul ei ole ükski teavitus ülemäärane. «Peame omale tunnistama, et on inimesi, kes on riiklikest võimalustest mitteteavitatud,» tõdes ta.

Ansip lisas, et ilmselt oleks kõige otstarbekam pensionäre teavitada otsepostituse ja otse kontakteerumise kaudu.

Sotsiaalministeeriumi pressinõunik Helena Nõmmik märkis, et pärast 2007. aasta pensionide indekseerimist on ministeerium teinud üleriigiliste ja kohalike lehtede, raadiote ning telekanalite vahendusel korduvalt teavitust ning lisaks esinevad pensioniametite ametnikud tema sõnul sageli kohalike omavalitsuste infopäevadel ja kohtuvad pensionäride ühenduste ja liitudega.

«Kui pensionitoimikutega töötamisel on avastatud, et inimene võiks kasutada tulumaksuvabastust, kuid avaldus puudub, siis on talle saadetud avalduse blankett ümbrikuga koju,» kinnitas Nõmmik.

Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juhi Elve Tontsi sõnul kasvas inimeste külastatavus pensioniametite klienditeenindustes oluliselt kahe viimase päevaga, pärast seda, kui Eesti Päevaleht probleemi tõstatas. Tema sõnul soovisid inimesed kontrollida, kas nad on esitanud avalduse tulumaksuvabastuse saamiseks. Tontsi kinnitusel oli enamikul see tehtud, kuid leidus neidki, kes avalduse alles nüüd lauale panid.

Kui palju avaldusi kahe viimase päeva jooksul täpsemalt esitati, Tonts öelda ei osanud, kuna kõigepealt tuleb neid kontrollida ja võrrelda olemasolevate andmetega.

Avaldus tuleb esitada üks kord

Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Anne Osvet lisas, et kui mittetöötav pensionär on ühe korra avalduse tulumaksuvabastuseks sotsiaalkindlustusametile juba esitanud, siis teist korda ta seda enam tegema ei pea. «Seda avaldust ei pea igal aastal uuesti esitama,» täpsustas ta.

Üldise tulumaksuvaba miinimumi arvestamist pensionide maksmisel on õigus taotleda kõikidel mittetöötavatel pensionäridel ning selleks peab inimene esitama vastava avalduse elukohajärgsele pensioniametile. Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2011. aastal on maksimaalselt 336 eurot kuus.

Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni maksuvaba tulu 2304 eurot aastas ehk 192 eurot kuus. Järelikult see osa pensionist, mis ületab 192 eurot kuus, kuulub tulumaksustamisele. Samal ajal on nii töötaval kui ka mittetöötaval pensionäril õigus lisaks ka üldisele maksuvabale tulule, mis on 1728 eurot aastas ehk 144 eurot kuus.

Töötav pensionär peab valima, kas ta soovib lubatud tulumaksuvaba osa arvestamist töötasult või pensionist ja esitama avalduse vastavalt tööandjale või pensioniametile. Mõlemas kohas seda teha ei saa.

Näiteks, kui töötav pensionär on esitanud avalduse tulumaksu vabastamise kohta tööandjale, siis üldist tulumaksuvaba tulu arvestabki palga maksmisel tööandja. Kui samal ajal on tema pensioni suurus näiteks 288 eurot, siis 192 eurot sellest on maksuvaba ja 96 eurolt peetakse kinni tulumaks 21 protsenti.

Kui aga töötav pensionär esitab kõnealuse avalduse pensioniametile, siis on tulumaksuvaba kuni 336 euro suurune pension ning tulumaks peetakse kinni tööandja juures kogu töötasult.

Tagasi üles