Savisaare protsess: kes mis põhjusel kohtu alla sattus ja mida arvavad asjast kaitsjad

Jätkub Edgar Savisaare kohtuprotsess.

FOTO: Erik Prozes / Georg Kõrre

Savisaare ja tema kamraadide suur kohtuprotsess sai eile õige hoo sisse, kui riiklik süüdistaja sai peetud avakõne, millele kohtualuste advokaadid omakorda vastasid.

Laias laastus on süüdistus jagatud kolmeks – altkäemaksuepisoodid, rahapesuepisood ja süüdistuse kohaselt linna raha eest tasutud valimisreklaamid. Viimase osas teatas linna ehk kannatanu esindaja eile kohtus, et tsiviilhagi nad esitada ei soovi. Kogu süüdistuskokkuvõtet loe siit.

ALTKÄEMAKS

Altkäemaksuepisoode on kokku viis ja neis on oma osa kohtu all olevatel ärimeestel. Esimene episood toimus 2014. aasta suvel, kui Alexander Kofkin ja Edgar Savisaar arutasid seonduvalt Kofkini ettevõttele OÜ Estkompexim Toitlustus kuuluvate vanalinna kinnistute rendilepingute pikendamisega Tallinna linnaga tavapärase viie aasta asemel kümnele aastale.

Teine episood toimus 2014. aasta detsembris, kui Villu Reiljan ja Vello Kunman leppisid kokku, et Reiljan räägib Savisaarega ning palub, et ta linnapeana korraldaks Kunmani tütre Sihi tänava eramu ehitustööde jätkamise, olgugi et varasemalt ei vastanud projekt ehitusprojektile. Seda kõike vastutasuna Keskerakonnale valimisteks vara lubamise eest. Savisaar nõustus vara vastuvõtmisega.

Oliver Nääsi sõnul ei suhelnud Savisaar sel teemal ühegi ametnikuga ning Reiljani ütluste usaldusväärsusega saab lähiajal tegeleda. Kunmani kaitsja Kristi Rande sõnul toetub prokuratuuri versioon vaid ühele pealtkuulatud vestlusele, mis oli sisuliselt Reiljani 15 minuti pikkune monoloog. Ta lisas, et on avalik saladus, et Reiljani on survestatud, et ta muudaks oma ütlusi ja pääseks vastutasuks rahalise karistusega, sest tal on katseaeg ja teda ähvardab reaalne vangistus.

Kolmas episood toimus 2014. aasta novembris, kui Aivar Tuulberg pöördus Savisaare poole palvega korraldada Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushankest ühispakkujate Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix pakkumuse kõrvaldamine, misläbi saaks SA Tallinna Kultuurikatel tunnistada edukaks ning sõlmida hankelepingu ühispakkujatega OÜ Astlanda Ehitus ning ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, mille üheks omanikuks oli Aivar Tuulberg ise.

Savisaar nõustus ning andis vastavasisulised juhised Tallinna ettevõtlusameti juhataja ning Kultuurikatla nõukogu esimees Kairi Vaherile ning ühispakkujad kõrvaldati hankemenetlusest. 

Nääsi sõnul kõrvaldati ühispakkujad rikkumise tõttu ning ta rõhutas, et hankelt kõrvaldatud ettevõte ei esitanud hiljem selle kohta ka kaebust. Väljavõetud sularaha kulutas Tuulberg Nääsi sõnul aga purjetamisele. Tuulbergi kaitsja Indrek Leppik lubas esitada kohtule pangadokumendid, mis näitavad, et ta kulutas raha oma kuluka purjetamishobi peale.

Neljas episood toimus 2014. aasta detsembris, kui ASi Phoenix Land esindaja Tarvo Teder palus Savisaarelt abi kiirendada aadressil Paavli 10 paikneva kaupluse Rimi detailplaneeringu muutmist. Savisaar nõustus tingimusel, et Tarvo Teder või detailplaneeringu kiirendamisest huvitatud ärimees Sonny Aswani toetavad varaliselt Keskerakonda. 

Viies episood toimus 2015. aasta jaanuaris, kui Kalev Kallo vahendas Savisaarele soovi, et viimane kasutaks oma ametiseisundit ning korraldaks Promptus Capital OÜ-le, mille juhatuse liikmeks on Hillar Tederi abikaasa Natalie Teder, kuuluva kinnistu Mäekalda tänaval vahetuse Tallinna linnale kuuluva kinnistuga L. Koidula tänaval.

Savisaar oli valmis oma ametiseisundit kasutama ning korraldama kinnistute vahetuse, kui vastutasuna annab Hillar Teder Keskerakonnale valimiste tarbeks raha. Eeltoodust tulenevalt andiski Teder MTÜ-le Keskerakond vara, korraldades oma pojale Rauno Tederile kuuluva Retail Real Estate OÜ poolt 275 000 euro ülekandmise Paavo Pettaiga seotud ettevõttele Midfield OÜ, kes kasutas kõnealust summat Keskerakonna kampaaniaarvete eest tasumiseks.

Oliver Nääs ütles, et Paavo Pettaile kuuluv reklaamifirma OÜ Midfield oli iseseisev majandusüksus, mis tegutses oma ärihuvide nimel ning laenu võtjaks ei olnud ei Keskerakond ega Savisaar. Tederi kaitsja Aadu Luberg rääkis, et Pettaid on korduvalt üle kuulatud nii tunnistaja kui ka kahtlustatavana. Pettai suhtes lõpetati menetlus kuus päeva enne süüdistusakti esitamist. «Kui see pole süüdistusega kauplemine, siis mis see veel olla saab. Sellisel moel Pettailt Tederit süüstava tõendi saamisel pole ausa menetlusega mingit pistmist. Seda tuleb arvesse võtta Pettai tunnistuse hindamisel,» lausus ta.

RAHAPESU

Rahapesu andmebüroo hakkas toonase Tallinna linnapea Savisaare tegevuses rahapesu tunnused nägema 2011. aasta veebruaris. Kriminaalmenetluse käigus tuvastati riigiprokuröri sõnul, et 1997. aastal avas Savisaar oma ebaseaduslike sissetulekute varjamiseks Zürichis asuvas pangas Briti Neitsisaartel asutatud ettevõtte Arsai Investments Ltd nimele pangakonto, kuhu 2007. aastal laekus läbi fondi Algel Familienstiftung Alexander Kofkinilt 191 570 eurot selgitusega «Laen».

Savisaare kaitsja Oliver Nääsi sõnul oli tegemist – nagu nimigi ütleb – laenuga. «See ei olnud soov püstitada Tallinna vorstiputkasid või saada rendilepingute pikendust, vaid see oli soov aidata sõpra, keda ootas ees tõenäoliselt raske abielulahutus,» kõneles Nääs eile. 

Prokuratuuril seevastu on tõendid, et tegemist oli pistisega, misjärel lubas Savisaar Alexander Kofkini ettevõttel püstitada kiirtoitlustuseks mõeldud müügikioskeid ilma seaduses ettenähtud kooskõlastuste ja lubadeta. Tegemist on tuntud «Viinivorsti kiirtoitlustuskioskite konkursiga». Samuti oli summa mõeldud teistekski hämarateks tehinguteks. Loe rahapesuepisoodest pikemalt siit.

Selleks aga, et endiselt varjata enda seotust eelpool nimetatud Šveitsi ettevõtte ja selle pangakontol asuvate kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahaliste vahenditega, sõlmis Savisaar novembris 2009 Vaduzis kokkuleppel Pipa Business Corporationi esindaja Peter Kaiseriga tegelikkusele mittevastava laenulepingu.

Kofkini kaitsja Aivar Pilv ja Savisaare kaitsja Oliver Nääs taotlesid eile kriminaalasja lõpetamist mõistliku menetlusaja lõppemise tõttu. Ses küsimuses peaks kohus otsuse teatama pärast süüdistusega tutvumist.

REKLAAMID

Riigiprokuratuurile erakondade rahastamise järelevalve komisjonilt ja riigikontrollilt laekunud informatsiooni järgi oli 2013. aastal Tallinna linnavalitsuse eelarvest tasutud reklaamide eest, mis ei ole olnud suunatud kohaliku omavalitsuse eesmärkide täitmiseks, vaid millega rahastati Keskerakonna reklaamikampaaniat. Kokku käib jutt kuuest reklaamklipist.

Üheski eelnimetatud episoodis Savisaar ise end eile süüdi ei tunnistanud. Täna annavad kohtu ees ütlusi Villu Reiljan ja Priit Kutser, kes mõlemad soovivad kõik südamelt ära rääkides tõenäoliselt kergemini pääseda. 

Tagasi üles