Läänemaal avastati ebaseaduslik tapamaja

Veterinaar- ja toiduameti ametnikud leidsid koostöös politseinikega Läänemaal Vatlas tegutsenud ebaseadusliku tapamaja, kus tapeti lambaid ja veiseid.

Tapamaja tegutses Vatla külas mahajäetud sigalakompleksis, kus kunagi oli küll tapamaja asunud, kuid see ei vastanud nõuetele ning oli juba 2010. aasta lõpus tegevuse lõpetanud. Ebaseaduslik tapamaja avastati vihje peale.

Üsna kiirelt õnnestus tuvastada tapamaja omanik, kes oli koostööaldis ja ameti korraldusel oma ebaseadusliku tegevuse ka likvideeris. Toidu käitlemise eest tegevusloata ettevõttes võib isikut ees oodata väärteomenetluses rahatrahv kuni 3200 eurot.

Kriminaalmenetluses süüdi tunnistamisel võib füüsilist isikut ees oodata rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus, juriidilist isikut rahatrahv kuni 32 000 eurot.

Kui eraisik tahab omakasvatud veise liha müüa, tuleb tal lasta loom tappa tegevusloaga tapamajas. Eestis on 29 tegevusloaga tapamaja, kus on võimalik veiseid tappa ja 20 tegevusloaga tapamaja lammaste tapmiseks.

Tagasi üles