Merevägi teeb Balticconnectori trassi miinidest puhtaks

Eesti mereväe miinijahtija Sakala.

FOTO: Ardi Hallismaa

Juba õige pea asuvad mereväe laevad tööle Soome lahele, et teha kahjutuks Eesti-Soome gaasitoru teele jäävad sõjaaegsed miinid.

Viimane merepõhja uuring näitas, et Balticconnectori uurimiskoridoris on kokku 48 inimtekkelist objekti, nende seas sõjamoon, metallijäätmed ja vaadid.

Nimetatud uuring ja miinide asukohad ei ole avalik info. Küll aga saab öelda, et miinid paiknevad eri kohtades Balticconnectori Eestipoolse osa trassil. Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ütles Postimehele, et lähim neist on üsna Eesti ranniku lähedal ning kõige kaugem Soome lahe keskel.

Seni teadaolevalt jääb gaasitoru trassile kokku kümmekond ajaloolist lõhkekeha, millest igaühe sees on erinev hulk lõhkeainet. Näiteks võib väiksemate sees olla 50 kilogrammi lõhkeainet, suuremad võivad endas ohtlikku ainet peita ligi 200 kilo enam.

Ajaloolisteks loetakse neid lõhkekehi, mis on maailmasõdade jooksul merepõhja sattunud. Mereväe teabeohvitser vanemmadrus Karl Alfred Baumeister ütles, et tavapärasele majandustegevusele ega laevaliiklusele ei kujuta valdavalt üle 50-meetrise sügavusega lõhkekehad ohtu. «Küll on aga Balticconnectori ohutumaks rajamiseks tarvilik avastatud lõhkekehad demineerida,» lisas ta.

Merevägi panustab lokaliseeritud ning tuvastatud lõhkekehade kahjutuks tegemisse mitme üksusega mereväe laevastikust. Lõhkekehade demineerimist tehakse järgnevatel kuul, ja seda mitmes erapis. Millal ja kuidas täpselt, oleneb juba üksuste väljaõppekavadest ja ilmastikuoludest. 

Balticconnector

Eesti ja Soome maagaasi ülekandevõrgu operaatorid Elering AS ja Baltic Connector Oy planeerivad riikidevahelist maagaasitoru Balticconnector, et ühendada Eesti ja Soome gaasi ülekandevõrgud. See peaks olema eelduseks toimivale regionaalsele gaasiturule ning tarneallikate mitmekesistamisele (LNG terminalid, biometaan jne) Balti-Soome piirkonnas.

Balticconnectori gaasi ülekandetoru koosneb kolmest osast: maapealne osa Eestis, merealune osa Soome lahe põhjas ja maapealne osa Soomes.

Balticconnector kogupikkus on ligi 150 kilomeetrit, millest 80 kilomeetrit paikneb Paldiski ja Inkoo vahel meres. Merealuse gaasitoru läbimõõt on 50 sentimeetrit ja surve torus kuni 80 baari.

Balticconnectori kogumaksumus on 250 miljonit eurot, millest 75 protsenti ehk 187,5 miljonit tuleb toetusena Euroopa Liidult.

Allikas: AS Elering

Balticconnectori umbkaudne trass. Kollasega on märgitud trassi Eestipoolne osa, kus miinid asuvad.

FOTO: Elering

Tagasi üles