K, 18.05.2022

Eesti koolide 2017. aasta edetabel koos kitsa matemaatikaga

Postimees
Eesti koolide 2017. aasta edetabel koos kitsa matemaatikaga
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Emakeele riigieksam Valga gümnaasiumis
Emakeele riigieksam Valga gümnaasiumis Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Postimees täiustas ekspertide ettepanekutele tuginedes kitsa matemaatika tulemustega Eesti gümnaasiumiharidust andvate koolide üldist pingerida tänavuste riigieksamite tulemuste põhjal. Lisaks koostasime eraldi pingerea eesti- ja venekeelsete koolide jaoks, mis tegid eesti keele eksamit ja eesti keele eksamit teise keelena. Mõnes koolis tehti mõlemat eksamit ja need on esindatud mõlemas edetabelis.

Täiustatud metoodikas võtsime arvesse ainult need koolid, kus igal eksamil oli vähemalt viis sooritajat.

Eesti keele/eesti keel teise keelena puhul arvestasime eksamitulemuste keskmist.

Matemaatika eksamil arvestasime nii kitsa kui laia matemaatika tulemusi proportsionaalselt eksami sooritanute arvuga. Lähtudes Tartu Ülikooli sisseastumiskatsetel kasutatavast koefitsendist lisasime laia matemaatika tulemustele 16 punkti.

Matemaatika eksami punktisumma arvutamise valem: (laia matemaatika keskmine punktisumma+16)*laia matemaatika sooritanute osakaal antud koolis matemaatika eksami sooritanute üldarvust + kitsa matemaatika keskmine punktisumma *kitsa matemaatika sooritanute osakaal antud koolis matemaatika eksami sooritanute üldarvust.

Vaata ainult laia matemaatika tulemusi arvestavat edetabelit siit.

Kuna inglise keele eksamil keskmist hinnet ei olnud võimalik kasutada, siis töötasime välja valemi, mis arvestab B1 või B2/C1/C2 taseme saavutanud õpilaste arvu ning kõigi eksami tegijate seast positiivse tulemuse saanud õpilaste osakaalu. Kuigi C1- ja C2-tasemed on kõrgemad kui B2, arvestasime neid siiski sama tugevusena, sest C-taseme eksamid on tasulised ning ega ole kättesaadavad kõigile õpilastele ning ei oleks sobilik, kui kohta edetabelis määrab õpilase maksevõime.

Inglise keele punktisumma arvutamise uus valem on: ((5*B1-taseme saavutanud õpilaste protsent)+10*(B2+C1+C2 taseme saavutanud õpilaste protsent))*vähemalt B1-taseme saavutanud õpilaste protsent/1000=inglise keele punktisumma.

Koolide pingerida tuleb kolme aine punktisummade koondsummade alusel.

Vene õppekeelega koolid jätsime üldisest pingereast välja ja tegime neile eraldi edetabeli, sest vene koolide eesti keele eksam pole võrreldav eesti koolides tehtavate eesti keele eksamitega. Juhul kui me oleksime neid hinnanud samaväärseteks, siis oleks eesti keele tulemustelt olnud kümme esimest kohta vene koolidel ja alles 11. kool punktitabelis oleks olnud parim eesti kool, mis pole usutav. Kes soovib eesti ja vene koole omavahel võrrelda, saab seda teha matemaatika ja inglise keele tulemuste põhjal.

 
 
Märksõnad
Tagasi üles