Pisirikkumiste eest saab edaspidi trahvi kindla hinnakirja alusel

Trahv. Foto on illustratiivne.

FOTO: Arno Saar/ Õhtuleht

Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, millega saab edaspidi lühimenetluse korras teha pisirikkumiste eest trahvi kohapeal ja seda kindla hinnakirja alusel. Trahvisummad jäävad vahemikku 20-80 eurot.

Lühimenetlust hakatakse kasutama 20 levinuma rikkumise puhul. Näiteks kuuluvad nende hulka ühistranspordis ilma piletita sõit, keelatud kohas suitsetamine, lahtise turvavööga sõitmine, kiiruse ületamine kuni 20 kilomeetrit tunnis ja ilma liikluskindluseta sõitmine.

Lühimenetluse puhul määratakse inimesele konkreetse rikkumise eest kindlas summas mõjutustrahv, trahvisummad jäävad vahemikku 20-80 eurot.

Näiteks mitteloetava numbrimärgiga sõitmise eest on trahv 20 eurot, lahtise turvavööga sõitjale 40 eurot, kindlustuseta auto juhtimise eest 80 eurot. Kiiruseületamise puhul alla 20 kilomeetri tunnis määratakse trahv sama põhimõtte alusel nagu kiiruskaamerate puhul.

Mõned lühimenetlusega menetletavad väärteod ja nende eest määratavad mõjutustrahvid

Mitteloetava registreerimismärgiga sõiduki juhtimine – 20 eurot

Parkimine selleks keelatud kohas – 20 eurot

Suitsetamine selleks keelatud kohas – 20 eurot

Piletita sõit ühistranspordis – 20 eurot

Punase tule eiramine autojuhi poolt – 40 eurot

Jalakäijale tee mitteandmine – 40 eurot

Lahtise turvavööga sõitmine – 40 eurot

Mootorrattaga sõitmine ilma kiivrita – 40 eurot

Liikluskindlustuseta sõiduki juhtimine – 80 eurot

Registreerimata sõiduki juhtimine – 80 eurot

Tehnoülevaatuseta sõiduki juhtimine – 80 eurot

Lühimenetluse puhul tuleb trahv tasuda või otsus vaidlustada 15 päeva jooksul.

Lühimenetlusega määratud otsuseid karistusregistrisse ei kanta. Sellega tehakse konkreetne vahe karmimate rikkumiste puhul määratavate karistuste ja lihtsamate rikkumiste puhul määratavate mõjutuste vahel.

Praegu kehtivate seaduste järgi jääb karistusregistrisse jälg maha ka sellistest väikestest rikkumistest nagu bussis piletita sõitmine, punase tulega tee ületamine või katkine numbrituli. Seepärast on karistusregistris kanne umbes 20 protsendist Eesti inimestest.

Lühimenetluse kohaldamise eelnõuga muudetakse 7 erinevat seadust, näiteks väärteomenetluse seadustikku, aga ka liiklusseadust, tubakaseadust ja ühistranspordiseadust.

Seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Tagasi üles