N, 9.02.2023

Otsustatud: IRList saab Isamaa

Otsustatud: IRList saab Isamaa
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 26
IRL.
IRL. Foto: Sergei TROFIMOV/

Isamaa ja Res Publica Liidu laiendatud eestseisus otsustas täna, et erakonna uueks nimeks saab Isamaa. Uue nime peab veel heaks kiitma volikogu. Ühtlasi pani eestseisus paika erakonna maailmavaatelised põhimõtted.

Avaldame alljärgnevalt täies mahus IRLi esimehe Helir-Valdor Seederi kirja erakonnakaaslastele:

Head erakonnakaaslased!

Täna toimus Isamaa ja Res Publica Liidu laiendatud eestseisus koos piirkondade ja ühenduste esimeestega, kus arutasime olulisi teemasid.

MAAILMAVAATELISED ALUSPÕHIMÕTTED

Kõigepealt meie maailmavaatelised aluspõhimõtted. Oleme seni tegutsenud ainult valimisprogrammide alusel. Esimehe ametipostile asudes lubasin, et erakond hakkab ellu viima selgemat poliitikat. Oleme seda ka kindlasti teinud ning väärtuspõhise erakonnana on meie aluspõhimõteteks rahvuslik-konservatiivne maailmavaade ja parempoolne avatud majanduspoliitika elluviimine. Aga usun, et püsivate aluspõhimõtete kinnitamine Suurkogu poolt, aitab meil paremini püsida rahvuslik-konservatiivsel vundamendil. Need põhimõtted peaksid tulevikus olema ka aluseks meie valimisprogrammide koostamisel.

Oleme neid kirjapandud põhimõtteid-väärtusi arutanud piirkondades, osakondades ja ühendustes ning saanud rohkesti tagasisidet, arvamusi ja ettepanekuid. Tänan kõiki aktiivse vastukaja ja aruteludes osalemise eest. Laiendatud eestseisus otsustas maailmavaateliste põhialuste dokumenti toetada ja saata see volikogusse arutamiseks ning seisukoha võtmiseks.

Samuti otsustas eestseisus toetada erakonna põhikirja muudatusi, mis on valdavalt tehnilised aga võimaldavad meie erakonnal tulevikus tegutseda lihtsamalt ja vähendavad bürokraatiat.

ERAKOND ISAMAA

Teine oluline teema, mida arutasime, oli erakonna nime muutmine. Erakonna nimi peaks vastama meie poolt tehtava poliitika sisule. Sellest lähtuvalt tegin eestseisusele ettepaneku nimetada erakond uue nimega – Erakond ISAMAA. Sarnase mõtte on välja käinud ka mitmed teised meie liikmed.

Enne ettepaneku tegemist arutasin seda paljude erakonna liikmetega erinevatest piirkondadest, ühendustest ja eestseisusest. Tagasiside oli valdavas enamuses positiivne ning uue nimena sooviti just ISAMAAD.

Aga nimi ei ole eesmärk omaette. Olulisem on poliitika sisu. Selleks sisuks on rahvuslik vaade Eesti elule, keelele ja kultuurile. Eestimaale tervikuna. Uues nimes kajastub meie poliitika olemus täpsemalt, milleks on rahva kestmine Eesti Põhiseaduse vaimus. Olen veendunud, et nime muutmine koos maailmavaateliste aluspõhimõtete heakskiitmisega lisab meile enesekindlust ja selgust.

ISAMAAD on vaja, sest:

  • Eesti vajab väärtuspõhist rahvuslik-konservatiivset erakonda, mis on tulevikku vaatav ning seisab kaasaegse ühiskonna ülesehitamise eest.
  • Eesti  vajab erakonda, kes mõistab Euroopa Liidu, NATO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide tähtsust ja olulisust Eesti majanduse-, välis- ja julgeolekupoliitikale.
  • Eesti vajab erakonda, mis seisab vastutustundliku ja parempoolse majanduspoliitika elluviimise eest.

Mul on hea meel, et laiendatud eestseisus toetas nimemuutmise ettepanekut ja otsustas saata selle volikogule arutamiseks ja seisukoha võtmiseks. Loodan, et järgnevatel nädalatel toimuvad uue nime teemal arutelud piirkondades ja ühendustes, mida arutame uuesti 5.mail erakonna volikogu koosolekul.

Helir-Valdor Seeder

Tagasi üles