Euroopa Komisjon tahab sotsiaalmeedias väärinfo levitajad pihtide vahele võtta

Facebook.

FOTO: XAVIER VILA/SIPA/XAVIER VILA/SIPA

Euroopa Komisjon esitas täna ettepanekud internetipõhise väärinfo leviku ja mõju tõkestamiseks.

Ettepanekud tehti euroopalike väärtuste, demokraatia ja julgeoleku paremaks kaitseks, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip sõnas, et väärinfo ei ole poliitilise mõjutusvahendina sugugi uus. «Tänapäeva tehnika, eelkõige digitaalne tehnika on oma mõjuvälja veebikeskkonna kaudu laiendanud ning ohustab meie demokraatiat ja ühiskonda. Et usaldust on internetis lihtne kaotada, kuid raske taastada, peab tööstusharu meiega selles küsimuses koostööd tegema,» sõnas ta.

Veebiplatvormidel on Ansipi hinnangul tähtis roll võitluses väärinfo levitamise kampaaniate vastu, mida korraldavad üksikisikud ja riigid, kelle eesmärk on siinse demokraatia ohtuseadmine.

Väärinfot defineerib Euroopa Komisjon kui «tõendatavalt väära või eksitavat teavet, mida luuakse, avaldatakse ja levitatakse majandusliku kasu eesmärgil või üldsuse ettekavatsetud petmiseks ning mis võib tekitada avalikku kahju».

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus on avaldanud võltsuudiseid ja väärinfot käsitleva uuringu, milles märgitakse, et kaks kolmandikku tarbijatest eelistab veebiuudiste lugemiseks kasutada algoritmipõhiseid platvorme, nagu otsingumootorid, uudisteagregaatorid ja sotsiaalmeedia saidid.

Ühtlasi väidetakse, et turujõud ja tuluvood on läinud uudiste avaldajatelt platvormide operaatorite kätte, kellel on olemas andmed artiklite ja reklaamide kohandamiseks lugejatele.

Nende probleemide ja suundumustega tegelemiseks soovitab komisjon võtta rea meetmeid, et võidelda internetis leviva väärinfoga.

Veebiplatvormid peaksid hiljemalt juuliks töötama välja ja võtma kasutusele ühise tegevusjuhendi, mille eesmärgid on:

  • sponsoreeritud infosisu, eriti poliitilise reklaami läbipaistvuse tagamine
  • sihitud poliitreklaami võimaluste piiramine ja väärinfo levitajate tulude vähendamine
  • algoritmide toimemehhanismide selgitamine ja kontrollimise võimaldamine kolmandatele isikutele
  • alternatiivseid seisukohti kajastavate eri uudisteallikate avastamine ja neile juurdepääsu lihtsustamine
  • meetmete võtmine võltsitud kasutajakontode tuvastamiseks ja sulgemiseks ning robotprogrammide probleemi lahendamiseks
  • veebis leviva väärinfo pideva jälgimise võimaldamine faktikontrollijatele, teadlastele ja riigiasutustele.

Ka tehti ettepanekud sõltumatute faktikontrollijate Euroopa võrgustiku kohta. Faktikontrollijate võrgustik töötab selle nimel, et faktiparanduste ulatus euroliidus oleks võimalikult lai.

Faktikontrollijad valitakse rangelt oma põhimõtteid järgiva rahvusvahelise faktikontrolli võrgustiku Euroopa Liidu liikmete seast. Platvorm toetab võrgustikku ja teadlasi piiriülese andmekogumise ja analüüsiga ning võimaldab juurdepääsu andmetele.

Komisjon kutsub liikmesriike üles suurendama toetust kvaliteetajakirjandusele, et tagada pluralistlikum, mitmekesisem ja jätkusuutlikum meediakeskkond.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles